Spring til indhold

En særlig indsats for grundvandet

20. apr. 2020

Stregtegning af dråbe

Kender du nogen, der har gjort en ekstraordinær eller nytænkende indsats for grundvandet? Så er der mulighed for at nominere en kandidat til VandCenter Syds Grundvandspris 2020. 

VandCenter Syd har siden 2007 uddelt en pris, der sætter fokus på grundvandsbeskyttelse. Det danske grundvand er en af vores vigtigste naturressourcer. Det er også en sårbar ressource, og de seneste års udfordringer med fund af pesticider i drikkevandet har kun gjort grundvandsbeskyttelse endnu mere relevant.

Grundvandsprisen er på 50.000 kr. – og vi modtager nomineringer nu.

Hvem kan indstilles til prisen?

Alle, der har ydet en ekstraordinær eller nytænkende indsats til beskyttelse af grundvandet kan indstilles til prisen. Kandidater kan både være enkeltpersoner, grupper, institutioner, organisationer, virksomheder eller et offentligt embede.

Baggrunden for nominering kan fx være, at den nominerede har:

- gjort nye opdagelser eller udviklet nytænkende løsninger i forhold til grundvand eller vandteknologi

- beskyttet grundvandet gennem praktiske tiltag

- formidlet viden om grundvand og grundvandsbeskyttelse

Frist for nominering af kandidater

Du skal begrunde din nominering skriftligt (max 1 A4-side) og sende den til os, så vi har den senest 1. september 2020. Nomineringen skal sendes til kaw@vandcenter.dk.

Prisen uddeles omkring 1. november 2020 og modtageren vil blive offentliggjort på vandcenter.dk og i magasinet DANSKVAND.

Læs mere om grundvandsprisen.