Spring til indhold

Fjernaflæste vandmålere i Korup

28. maj. 2020

Stregtegning af måleraflæsning

Fra nu og frem til oktober 2020 installerer vi fjernaflæste vandmålere hos ca. 1.500 kunder i Korup.

De nye målere skal give vores kunder en nemmere og mere præcis afregning - og på sigt bedre muligheder for at følge med i deres vandforbrug.

Samtidig giver de fjernaflæste målere VandCenter Syd et bedre overblik over vandtab og dermed bedre muligheder for at opdage og indkredse eventuelle store utætheder på ledningsnettet.

Målerudskiftningen i Korup er kun første etape. I de kommende år frem mod 2027 vil vi skifte til fjernaflæste vandmålere hos alle vores kunder.

Du kan læse mere om de fjernaflæste målere her.