Spring til indhold

Godt nyt for grundvandet

06. okt. 2020

stregtegning af små og store træer

Ny aftale betyder skovrejsning på VandCenter Syds vigtigste kildeplads

VandCenter Syd har indgået en ny partnerskabsaftale med Hedeselskabet om privat skovrejsning inden for oplandet til Holmehave kildeplads. Kildepladsen leverer vand til Holmehaveværket, som producerer godt 40 % af alt det drikkevand, vi leverer til vores kunder. Med aftalen sikres området imod brug af sprøjtemidler og gødning, og dermed udgør skoven en permanent beskyttelse af det underliggende grundvand.

- Holmehave kildeplads er uden sammenligning vores vigtigste kildeplads. Derfor er det afgørende, at vi får beskyttet kildepladsen for fremtidens generationer, siger Troels Kærgaard Bjerre, projektchef i VandCenter Syd.

Aftalen har som mål at skaffe op til 300 hektar jord med henblik på skovrejsning i de områder, hvor der er behov for at beskytte grundvandet. VandCenter Syd betaler halvdelen af udgiften til jordkøb – til gengæld for en juridisk bindende aftale om, at der ikke må sprøjtes og gødes i området. Hedeselskabet betaler den anden halvdel, ligesom de står for jordkøbet og alle omkostninger forbundet med anlæg og drift af skoven. Jorden søger vi erhvervet af frivillighedens vej, gennem køb og bytte af jordlodder.

Del af et større naturområde-projekt

Aftalen med Hedeselskabet blev indgået i sommers, men da der samtidig var andre planer om naturbeskyttelse i området, har der været arbejdet på en aftale, hvor projekterne kunne samles under én hat. Det er lykkedes, og det samlede projekt præsenteres i dag – med Assens Kommune, Hedeselskabet og VandCenter Syd som deltagende parter. Se den fælles pressemeddelelse.

Projektet består dels af skovrejsning, dels et vådområdeprojekt, der har Assens Kommune ved roret. Ved at samle projekterne sikres en fælles dialog med områdets lodsejere, og en koordinering af den samlede plan, hvor skovområder og vådområder vil ligge side og side.

- Jordbundsforholdene gør, at nogle områder er egnet til skov og andre til vådområder. I tidligere projekter har vi desuden haft private jordlodder liggende inden for projektområdet. Derfor er der flere faktorer, der er afgørende for, hvordan det samlede naturområde kommer til at se ud, fortæller Troels Kærgaard Bjerre.

Også vådområderne udgør en beskyttelse af grundvandet, da de ligger som vild natur og dermed heller ikke udsættes for forurening fra sprøjtemidler.

Projektområde omkring Holmehave kildeplads

Projektområdet


Multi-mange funktioner

Ved at samle skovrejsningsprojekt og vådområdeprojekt, kommer det samme areal til at tjene flere funktioner. Det er en god idé, og staten har da også lanceret en pulje til den slags projekter med ”multifunktionel jordfordeling”

En del af det fælles projekt med Hedeselskabet og Assens Kommune bliver at søge penge til det nye naturområde ved Holmehave. Lykkes det, vil projektet kunne gennemføres hurtigere og med en bedre helhedsløsning for området.

Projektchef Troels Kærgaard Bjerre peger på, at projektets parter alle var involveret i arbejdet med et andet stort skovrejsningsprojekt, Brylle Vandskov, og derfor har gode erfaringer at trække på.

- Projektet vil tage os videre i det lange seje træk med at beskytte vigtige kildepladser. Det er en ressourcekrævende opgave, og derfor er det vigtigt, at vi kan løfte opgaven i fællesskab med Hedeselskabet og Assens Kommune, siger han. 

Med beskyttelsen af Holmehave kildeplads, kommer VandCenter Syd et vigtigt skridt videre i arbejdet med at beskytte vores grundvandsressourcer for fremtiden. Læs mere om vores grundvandsbeskyttelse og handleplaner.