Spring til indhold

Du kan trygt drikke vores vand

04. nov. 2020

Stregtegning af glas

Mediernes omtale af dispensationer på drikkevandsområdet er ikke relevant for VandCenter Syds kunder. VandCenter Syd har ingen dispensationer.

 
 

DR bragte i går (3. november 2020) en nyhed om, hvordan der er givet dispensation til flere danske vandværker, som ikke kunne overholde kravene til drikkevandets kvalitet, og at disse dispensationer har været i strid med EU-lovgivningen. Vi vil gerne forsikre vores kunder om, at drikkevandet fra VandCenter Syd overholder kvalitetskravene. Vi har ingen dispensationer - for det har vi ikke behov for.

VandCenter Syd har siden 2017 været udfordret af pesticidrester i grundvandet ved en række af vores boringer. For at kunne overholde de strenge krav til indholdet af sådanne stoffer, har vi løbende tilpasset vores indvindingsstrategi med henblik på at kunne levere vand, der overholder grænseværdien. 

I enkelte konkrete tilfælde har vi haft overskridelser af grænseværdien, hvorefter produktionen straks er blevet justeret, så vi igen har kunne sikre vand, der overholder kvalitetskravene.

 


Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 63132333.