Spring til indhold

Grundvandsprisen 2020 går til...

01. dec. 2020

Stregtegning af du bor på dit drikkevand

VandCenter Syd uddeler hvert år sin Grundvandspris på 50.000 kr. for at belønne dem, der gør en særlig indsats for det danske grundvand. I år går prisen til chefkonsulent Liselotte Clausen fra HOFOR. 

Liselotte Clausen er uddannet civilingeniør og ph.d. og har gennem mange år været en nøgleperson i forhold til at afdække omfang og handlemuligheder ved pesticider og biocider i grundvandet. 

Liselotte Clausen er kendt for sit store engagement og for at turde slå i bordet, når det handler om at komme igennem med de vigtige budskaber, hun brænder for. Hun har været frontløber i dialogen med myndighederne om risikovurdering og det utilstrækkelige vidensgrundlag og på den måde fået sat grundvandsbeskyttelse på dagsordenen.

Liselotte er desuden én af nøglepersonerne i et nystartet innovationssamarbejde om pesticider under Den Danske Vandklynge og bidrager dermed til en tværgående national indsats for grundvandet.

Portrætfoto af chefkonsulent Liselotte Clausen, HOFOR. Vinder af VandCenter Syds Grundvandspris 2020.

Modtager af VandCenter Syds Grundvandspris 2020, Liselotte Clausen.


> Læs mere om, hvordan VandCenter Syd arbejder med grundvandsbeskyttelse. Du kan også se, hvem der tidligere har vundet grundvandsprisen.