Spring til indhold

Ny viden – mindre klimaaftryk

18. nov. 2020

Stregtegning af co2-vippe

VandCenter Syd står i spidsen for et nyt projekt, der undersøger målemetoder og løsninger, der kan reducere klimabelastende emissioner fra spildevandsanlæg.

Emission af lattergas og metan fra kloaksystemer og renseanlæg er en udfordring, hvis man som spildevandsselskab ønsker at nedbringe sit klimaaftryk. De to gasser er hver især langt mere problematiske end CO2, og yderligere er det vanskeligt at måle emissionerne.

Et nyt projekt, med VandCenter Syd ved roret, ser derfor på målemetoder og løsninger, der kan reducere emissionerne. Mens VandCenter Syd tidligere har arbejdet med lattergas-problematikken på renseanlæg, er det helt nyt, at projektet ser på emission fra kloaknettet.

Projektet hedder ARES - Aktiv Reduktion af Emissioner fra Spildevandsanlæg - og har netop fået støtte fra det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP. Det gennemføres i samarbejde med Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, EnviDan samt vores kollegaer i Aarhus Vand og BIOFOS. Der er tale om et omfattende projekt med udviklingsaktiviteter samt test på fysiske anlæg hos de deltagende vandselskaber.

Først og fremmest er det vigtigt at få et overblik over udledningen. Når det handler om lattergas, er en af hjørnestene i arbejdet sensorer, der sidder i væskefasen på anlæggene, hvor de måler koncentrationen af lattergas nede i væsken. Med mere præcise metoder kan vi måle, hvor stor en del af denne lattergas, der bliver i kredsløbet – og hvad, der ender som emission. Den viden vil give os som noget at styre efter i renseprocessen, og dermed blive et betydningsfuldt bidrag til at reducere vores reelle klimaaftryk.

 

Ejby Mølle renseanlæg