Spring til indhold

Få sløjfet din gamle brønd eller boring gratis

12. nov. 2020

Stregtegning af dråbe

Så er det ved at være sidste chance! I udvalgte områder udfører vi sløjfning af gamle brønde og boringer gratis for dig, hvis du kontakter os inden udgangen af 2020.

Hvis du har en ubrugt brønd eller boring på din grund, kan den udgøre en risiko for forurening af grundvandet, og kommunen kan kræve, at den bliver sløjfet, hvis du ikke har tilladelse til at anvende den. I resten af 2020 sparer vi dig for de ca. 12.000 kr., det normalt koster at få den sløjfet, hvis du bor indenfor kampagneområdet. 

Hvor gælder tilbuddet

Tilbuddet gælder for privatpersoner, der bor i nærheden af vores kildepladser ved Dalum, Lunde og Lindved. Kontakt os, hvis du er i tvivl, om du bor inden for området.

Du har pligt til at sløjfe din brønd/boring

Kommunerne kan ifølge Vandforsyningsloven kræve, at grundejere sløjfer brønde og boringer, der ikke længere anvendes. I dag kan der være mange ubenyttede brønde og boringer, der udgør en trussel mod grundvandsmagasinerne i og omkring vores kildepladser, fordi kommunen enten ikke kender til dem, eller hvor vandforsyningsloven bare ikke er blevet håndhævet. 

Vi brænder for rent grundvand

Grundvandsbeskyttelse er en mærkesag for VandCenter Syd, og vi arbejder for at beskytte vores alles grundvand, så der også er rent drikkevand til fremtidige generationer. 
Tilbuddet om gratis sløjfning af private brønde og boringer er et af værktøjerne.

Skynd dig at kontakte os, inden årets udgang

Har du en brønd eller boring på din grund, og bor du inden for området? Er du i tvivl, om du bor inden for det område, hvor tilbuddet gælder? Har du spørgsmål angående tilbuddet og sløjfning af brønde og boringer? Så tøv ikke med at kontakte os! 
Kontakt Jess Nøbølle på tlf. 40 80 84 81 i tidsrummet 7-15 eller e-mail jes@vandcenter.dk.