Spring til indhold

Det koster vandet i 2021

10. dec. 2020

Stregtegning af priser - regninger

Næste års priser for vand og afløb er netop blevet godkendt af Odense Byråd. Priserne træder i kraft 1. januar 2021.

I 2021 bliver den samlede pris på vand og afløb 53,67 kr. pr. kubikmeter
Heraf går 7 kroner til det rene vand fra hanen og 28,75 kr. til afløb, det vil sige afledning af spildevand.
Den resterende del af prisen dækker grønne afgifter, moms og tilskud til grundvandsbeskyttelse.

Herunder kan du se, hvordan prisen er sammensat.

Pris på vand pr. m3 i 2021

Vand

7,00 kr.m3

Grundvandskrone

1,00 kr.m3

Statsafgift på vand *)

6,18 kr.m3

Ialt. excl. moms

14,18 kr.m3

Moms 25%

3,55 kr.m3

I alt inkl.moms

17,73 kr.m3

+ Fast årlig målerafgift 600 kr. inkl. moms pr. måler.  

*) Vi tager forbehold for evt. ændringer i statsafgiften ifm. ny finanslov i 2021.

Pris på afløb pr. m3 i 2021

Vandafledningsbidrag

28,75 kr.m3

Moms 25%

7,19 kr.m3

I alt inkl. moms

35,94 kr.m3

+ Fast årlig vandafledningsafgift på 750 kr. inkl. moms pr. stik. 

Et mindre prisfald 

Prisen på drikkevand er uændret, mens prisen på afløb falder med 75 øre i forhold til året før.

Du kan se alle detaljer og priser i vores tekniske prisliste: Priser 2021 (download PDF)

Du kan også læse mere om den generelle prisudvikling på vand og afløb.