Spring til indhold

Nyt anlæg og farvel til en “lorteopgave”

19. feb. 2021

Stregtegning af vores virksomhed - logo

Et større renovering af indløbet til Ejby Mølle renseanlæg er ved at være slut. Det betyder bedre arbejdsmiljø og mere effektive processer.

Du tænker nok ikke så meget over, hvad der sker, når du skyller ud i toilettet. Men det gør man på Ejby Mølle renseanlæg i Odense, hvor der hver dag strømmer spildevand ind fra hele byen. Og selvom der er mange avancerede og automatiske processer på et renseanlæg, så indeholder spildevand til en start synlige elementer af både ”pis, lort og papir” – og lidt til. 

Den første del af rensningen handler populært sagt om sortere det klumpede fra – fx sand, vatpinde, hygiejnebind og affald, der ikke hører hjemme i spildevandet. Det fanges med en rist og kaldes ”ristegods”. Det er denne mekaniske del af rensningen, som i løbet af 2020-2021 er blevet renoveret på Odenses største renseanlæg.  

Træls opgave

Op til 6900 kubikmeter vand i timen løber gennem anlæggets riste. Det svarer til 49 gange, hvad en gennemsnitlig børnefamilie bruger om året. Men før var anlægget ikke tilstrækkelig stort til det øgede pres ved store regnskyl, der transporterer meget spildevand fra kloakkerne til renseanlægget på én gang.

I de situationer kunne den såkaldte vaskepresser stoppe til. Vaskepressens opgave er at presse vand ud af ristegodset, inden det køres til forbrænding – og når den var stoppet, skulle medarbejderne på Ejby Mølle skovle den fri.

 

Problemer ved risten i indløbet til Ejby Mølle

Sådan så det ud, når ristene ikke kunne følge med længere.

 

Udover at det bare er en træls opgave, er det også et tidspunkt, hvor vi kan risikere arbejdsskader, fordi man gør nogle vrid i ryggen, fortæller Niels Malmmose Askjær, der er projektleder på renoveringen.  

Som en del af den mekaniske rensning af spildevandet udtages også sand. Sandet vaskes i sandvaskere for at få rent sand ud til genanvendelse. Her var der i det gamle indløb risiko for, at sandvaskerne løb over, og så skulle medarbejdere med hjælp fra slamsugere rydde op, spule og skovle. Det tog tid fra andre opgaver og kunne være en hård fysisk belastning med lugtgener.


Medarbejder tilser risten

Steen Mathiasen, der arbejder på rensningsanlægget, kigger ned på en af de gamle riste, der sorterer papir og affald fra.


Opgradering
 og bedre arbejdsmiljø

Med renoveringen af indløbet kommer der nye riste, vaskepressere og sandvaskereSå fremover undgår medarbejderne belastningen ved lugtgener og manuelt arbejde. Det nye system kan tage imod større mængder sand og affald uden at stoppe til eller løbe over.

De nye riste og det nye sandfang renser desuden vandet bedre og fjerner mere affald og sand, hvilket minimerer slid på øvrigt udstyr i renseanlægget. 

Ristegodset, som udtages i ristene, skal fremover ikke bare presses, men også vaskes. Det betyder, at mere organisk materiale bliver på anlægget, når affaldet sendes til forbrænding. Organisk materiale, som bruges i Ejby Mølles omfattende biogasproduktion.

Med de nye sandvaskere vil sandet, som genbruges bl.a. i byggeindustrien og som vejfyld, også være renset bedre for organisk materiale. Desuden betyder den nye og forbedrede mekaniske rensning, at spildevandet, som føres videre ind på renseanlægget, er mere rent. Det giver mindre belastning på det øvrige udstyr og forlænger dets levetid. 

 

De nye riste ligger klar, før de tages i brug.