Spring til indhold

Skovrejsningsprojekt ved Højby og Lindved

19. mar. 2021

En ny skov kan blive til virkelighed, hvis lodsejerne i området vil sælge deres jord. Tirsdag den 23/3 holdes der et digitalt borgermøde om planerne, der vil beskytte grundvandet i området.

Odense Kommune og VandCenter Syd har længe ønsket at rejse skov i området ved Højby og Lindved for at beskytte grundvandet ved Lindved kildeplads. Kildepladsen leverer vand til et vandværk, der efterfølgende forsyner store dele af Odense.

Parterne er nu gået sammen med Naturstyrelsen om at føre planerne om skovrejsning ud i livet – der ud over grundvandsbeskyttelse vil give en række andre positive effekter. Planerne afhænger dog af, om der kan købes tilstrækkelig med jord i det relevante område.

Er du interesseret i at høre mere om planerne, har du mulighed for at tilmelde dig et digitalt borgermøde, der finder sted på tirsdag den 23/3 kl. 17-19.

Læs mere i den fælles pressemeddelelse.

Læs mere om, hvordan VandCenter Syd beskytter fremtidens grundvand gennem bl.a. skovrejsning.

Odense Kommune, Naturstyrelsen og VandCenter Syd har tidligere arbejdet sammen om skovrejsning, der beskytter grundvandet. Det var med Elmelund Skov, som blev plantet i 2014. Her ses en del af drikkevandsboringerne i området, mens det var ved at vokse til.