Spring til indhold

Økonomichef med visioner og fokus på forretningsudvikling

14. apr. 2021

Stregtegning af vores virksomhed - logo

Er du vores nye visionære økonomichef, der kan bidrage til at opfylde VandCenter Syds ambitiøse strategi på tværs af hele organisationen?

VandCenter Syd er en veldrevet og innovativ organisation, som ønsker at være med til at præge forsyningssektoren lokalt, nationalt og internationalt. Vores nye strategi "Sammen om Bæredygtig Udvikling" er ambitiøs, og vi ønsker med udgangspunkt i FN’s verdensmål at være med til at skabe en mere bæredygtig verden.

Vandsektoren er i rivende udvikling – både teknologisk, lovgivningsmæssigt og økonomisk.Udfordringerne er mange ift. at sikre rent drikkevand til kommende generationer, klima- og miljøvenlig håndtering af spildevand og regnvand samt klimatilpasning.

For at sikre fortsatte udviklingsmuligheder søger vi nu en visionær økonomichef, der på tværs af hele organisationen kan bidrage til at opfylde VandCenter Syds ambitiøse strategi.

Værdibaseret ledelse er en væsentlig del af vores DNA, som understøttes af en forandringsorienteret ledelses- og samarbejdskultur. Som økonomichef bliver du en del af et meget engageret chefteam og en organisation af dygtige og dedikerede medarbejdere.

Jobbet

Som økonomichef får du rollen som hele selskabets interne sparringspartner, der skal være med til at sikre langsigtet økonomisk planlægning med baggrund i den stadig mere omfattende statslige økonomiske regulering af sektoren. Som et led i en løbende digital transformation er det også afgørende, at du som økonomichef har stor interesse i og erfaring med optimering af interne forretningsprocesser, tilgængelighed af data og rapportering.

Du kommer til at samarbejde bredt i organisationen og indgå i vores forretningsudviklingsprojekter – fx asset management. Du vil ligeledes indgå i vores arbejde med benchmarking og udarbejdelse af business cases.

Vi har i dag en velfungerende økonomifunktion med 4 kompetente medarbejdere, som har reference til Økonomichefen. Teamet understøtter hele organisationen med bl.a. controlling, rapportering og budgetter.

Personalejura bliver også et af dine ansvarsområder. Her skal du varetage lønforhandlinger for alle faggrupper i virksomheden og sætte dig ind i de forskellige overenskomster, der forhandles ud fra.

I jobbet indgår desuden samarbejde med bl.a. forsyningerne i Aarhus og København. Her kommer du til at indgå i et netværk, der bidrager til overordnet udvikling af forsyningssektoren.
Du vil referere direkte til den administrerende direktør, og du indgår derfor i vores øverste chefgruppe. Du vil endvidere deltage på bestyrelsesmøderne i VandCenter Syd.

Din profil

Som person er du god til at indgå i og skabe relationer internt og eksternt. Du forstår at begå dig i et miljø med respekt for mange forskellige fagligheder. Du er god til at få et team til at trives og præstere sammen, og du bidrager med en positiv tilgang og humoristisk sans.
Herudover har du:

  • 5-10 års erfaring med at understøtte forretningsudvikling fra et økonomisk perspektiv
  • Erfaring som leder – med god evne til at kommunikere klare mål, rammer og forventninger
  • Personlig integritet - du skaber tillid og respekt om din person gennem nærvær og troværdighed
  • Evnen til at balancere mellem at være innovativ og effektiv
  • Evnen til at facilitere samarbejde og processer på tværs af organisationen
  • Modet til at begå fejl – og lære af dem

Vi tilbyder

En spændende og ansvarsfuld chefstilling på en arbejdsplads med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder, som gør det muligt for dig at være opdateret inden for det nyeste i branchen. Herudover bliver du en del af en stærk og visionær ledelsesgruppe med en uformel tone og meget højt engagement.

Hos os er der højt til loftet, kort til smilet og en række personalegoder, som du kan læse om på vandcenter.dk. VandCenter Syd har 190 medarbejdere, som alle arbejder engageret med opgaver og udviklingsprojekter. Vi arbejder med FN’s verdensmål og tager ansvar for at skabe en bæredygtig udvikling i samfundet – gerne i samarbejde med andre. Vigtigst af alt er vi en virksomhed, der er drevet af at arbejde for fremtidige generationer.

Du vil møde en uformel kultur, som lægger vægt på værdibaseret ledelse, og som er præget af høje forventninger, ansvarlighed og rummelighed over for medarbejderne. Vi har fleksible arbejdsrammer og giver mulighed for, at den enkelte medarbejder kan sætte præg på sin jobfunktion.
Hvornår skal du tiltræde? Snarest muligt.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Mads Leth på mobil +45 40 80 84 40 eller Partner Lene Mølholm, konsulentvirksomheden PeopleLink på mobil + 45 42 36 39 75. PeopleLink assisterer os med hele ansættelsesprocessen.

 

Sådan søger du

Send din ansøgning, CV og evt. andre relevante dokumenter via ansøgningsformularen hos PeopleLink snarest muligt.

Vi afholder løbende samtaler, indtil den rette kandidat er fundet.
.

Om VandCenter Syd

VandCenter Syd er et af Danmarks mest bæredygtige og innovative vandselskaber. Vi beskytter grundvandet, bidrager til klimaløsninger og producerer energi, når vi renser spildevand. Vi arbejder i Odense og på Nordfyn - og stiller vores knowhow til rådighed i både ind- og udland.