Spring til indhold

De rigtige indsatser

24. jun. 2021

Stregtegning af fisk

VandCenter Syd har et strategisk mål om at bidrage til ”et vandmiljø i god økologisk tilstand i 2027”. Partnerskabet omkring Odense Fjord skal gøre os klogere på, hvordan vi bedst løfter den opgave sammen med andre.

Et nyt samarbejde omkring Odense Fjord har sat fokus på vandmiljøet, og hvad der kan gøres for skabe god økologisk tilstand i fjorden. Her deltager VandCenter Syd sammen med en række organisationer og virksomheder - se boksen til højre.

Vi påvirker fjorden
VandCenter Syd påvirker fjorden med kvælstof og fosfor. Det stammer både fra det rensede spildevand, og fra overløb af fortyndet spildevand fra kloakkerne – overløb, der kan ske ved kraftige regnskyl. Kvælstof og fosfor er næringsstoffer, og hvis der kommer for mange af dem i fjorden, kan resultatet være fx iltsvind.

Vi har gennem mange år arbejdet med indsatser, der skal holde regnvandet ude af kloakken, og der er ofte tale om store investeringer. Derfor ønsker VandCenter Syd også, at partnerskabet gør os klogere på, hvilke indsatser, der har størst effekt for vandmiljøet.

- Vi skal bidrage til et vandmiljø i god økologisk tilstand, og det gør vi bedst ved at vælge de rigtige indsatser. Det er afgørende, at vi får mest miljø for pengene, siger direktør i VandCenter Syd Mads Leth.

Overløb
Overløb sker, når kloakkerne bliver overfyldte, og de reducerer risikoen for, at vandet i kloakkerne trænger op i fx kældre i stedet. Se denne video, som forklarer overløb, eller læs mere i vores Ansvarlighedsrapport 2020.

Vi ved ikke præcist, hvor meget kvælstof og fosfor, der ender i vandmiljøet ved overløb. En af grundene til dette er, at det forskelligt, hvor fortyndet spildevandet er, når det løber over - afhængig af regnskyllet.

 

Overløbsbygværk ved og uden regn

Overløb sker via overløbsbygværk som illustreret her. Tv. ses, hvordan spildevandet normalt føres til renseanlæg. Th. ses en situation, hvor der er løbet meget regnvand i kloakken, så noget af det fortyndede spildevand løber over og ud af risten. Illustration fra video produceret af Tankegang og 14 danske forsyninger.


For at reducere overløb bruger vi forskellige metoder, fx:

Separatkloakering
Lokal afledning af regnvand (LAR), fx vejbede
 Bassiner, der holder regn og spildevand tilbage, til der er plads i kloakken
Samarbejde med borgere om at holde deres regnvand ude af kloakken.

Når vi skifter de almindelige kloakrør, vælger vi desuden den størrelse rør, som passer til byen og klimaet i dag – og de krav, der bliver stillet til os fra myndighederne. Kloakrør har lang levetid, så en stor del af kloaknettet er lagt i en tid, hvor forholdene var anderledes.

Renset spildevand
Når vi renser spildevand, tager vi en stor mængde kvælstof og fosfor ud af spildevandet. 

For 2020 har vi beregnet, at der var 1304 tons kvælstof og 173 tons fosfor i det spildevand, der blev ført til renseanlæg. En del af dette er stadig tilbage efter rensningen: det drejede sig i 2020 om 120 tons kvælstof og 8 tons fosfor, se figur: 

 

Illustration af hvad der sker med det kvælstof og fosfor der ledes til renseanlæg

Myndighederne stiller krav til, hvor højt indholdet i det rensede spildevand må være – og de grænseværdier ligger vi pænt under. Se Ansvarlighedsrapport 2020 .

At rense spildevandet endnu bedre, er også en metode, vi kunne tage i brug for at minimere vores påvirkning af Odense Fjord. Ligesom med reduktion af overløb, er der også her et økonomisk aspekt.

Økonomi og gode løsninger
Alle vandselskaber i Danmark er underlagt krav til kvalitet, økonomi samt, hvad vi må arbejde med. Ofte er der mange aktører omkring en problemstilling - som fx vandmiljøet - og derfor hilser vi samarbejdet omkring Odense Fjord meget velkomment.

Vi har en forpligtigelse til at gøre noget for vandmiljøet. Det kan umiddelbart ske gennem klimatilpasning og reduktion af overløb eller ved rense spildevandet på vores renseanlæg endnu bedre. Partnerskabet omkring Odense Fjord skal gøre os klogere på, hvordan vi bedst løfter opgaven – i samarbejde med de andre aktører. 

Herudover deltager vi bl.a. også i et udviklingsprojekt, der skal gøre os og andre vandselskaber bedre til at måle overløb og forstå deres effekt på miljøet.