Spring til indhold

Vi overvåger spildevandet for Covid-19

09. jul. 2021

Sammen med Statens Serum Institut overvåger vi spildevandet for Covid-19 i løbet af sommeren. Overvågningen skal hjælpe myndighederne med at følge smitteudviklingen. 

Sammen med en række andre spildevandsselskaber og Statens Serum Institut (SSI) overvåger VandCenter Syd spildevandet for Covid-19 i juli måned. Overvågningen skal hjælpe myndighederne med at følge smittudviklingen - og forgår i vores tilfælde ved at tage daglige prøver af spildevandet på Ejby Mølle renseanlæg. 

I første omgang sker spildevandsovervågningen i en prøveperiode. Herefter skal resultaterne og erfaringerne fra testperioden samles op – og overvågning af spildevandet rulles ud i hele landet. 

Et nyttigt redskab i smitteopsporing 

Spildevandsovervågning er et nyttigt redskab i smitteopsporing, da kun få prøver fra spildevand kan afsløre, hvorvidt et smitteudbrud er under opsejling. Erfaringer fra udlandet viser desuden, at en smitteudvikling med Covid-19 hurtigere kommer til syne i spildevandsovervågningen - hvilket giver myndigheder mere tid til at slå smitten ned. Mutationer af SARS-CoV-2 virus kan også undersøges, når prøver fra spildevand analyseres.

Fremadrettet er planen også at tage prøver forskellige steder i kloaksystemet – hvis der er konstateret Sars-CoV-2 i overvågningen. På den måde kan man lokalisere og afgrænse et smitteudbrud til enkelte lokalområder. 

Hver uge udgiver SSI resultater fra spildevandsovervågning, som kan ses på ssi.dk. Det er vigtigt at understrege, at man som borger fortsat følger myndighedernes gældende retningslinjer og krav til persontest. 
 


Vi tager daglige prøver af spildevand på Ejby Mølle renseanlæg i overvågning for covid-19.