Spring til indhold

Har du oplevet vand i kælderen?

22. okt. 2021

Hvem står med ansvaret, når kælderen står i vand -  og hvad kan man gøre for at undgå vand i kælderen? Find svar i denne nyhed.

Hvem har ansvaret, hvis uheldet er ude og du står med vand i kælderen efter et kraftigt regnskyl eller skybrud?

Som grundejer har du ansvar for at sikre din kælder mod opstigende vand fra kloakken. Vi har som vand- og spildevandsselskab ansvaret for at håndtere spildevandet fra stueplan og op – hvilket betyder, at du har ansvaret for at sikre din kælder mod oversvømmelse.

Du kan læse mere om, hvordan du kan ruste din kælder og bolig mod det ekstreme regnvejr her

Er der varslet skybrud har vi samlet råd til, hvad du hurtigt kan stille op

Vand i kælderen

Er der kommet vand i din kælder, skal du straks kontakte dit forsikringsselskab, der kan hjælpe dig med praktiske anvisninger – og oplyse, hvordan du kan få rengjort og udtørret kælderen. Her kan du også få vejledning omkring erstatning af inventar, der evt. har lidt skade.

Tjekliste - hvis du har fået vand i kælderen

  • Undgå at komme i kontakt med opstuvet spildevand, da det kan indeholde sundhedsskadelige bakterier
  • brug altid handsker, gummistøvler og anden beklædning, hvis du skal i kontakt med spildevand
  • hvis du har en pumpe, så sæt den til med det samm
  • udluft og udtør rummene, når vandet er væk. Det kan du evt. gøre med affugter (husk lav varme, så der ikke opstår skimmelsvamp i den våde kælder)
  • tag billeder af alle skader og smid ikke skadet indbo ud
  • gem kvitteringer på udgifter, du har haft til at udbedre skaderne efter oversvømmelsen
  • hvordan ser det ud hos naboen? Giv dem gerne besked om oversvømmet kælder, hvis de ikke er hjemme.

Fortæl os om oversvømmelsen

Du må meget gerne registrere din oversvømmelse hos VandCenter Syd, når du har fået overblik over situationen. Vi bruger denne information fra vores kunder til at give os et supplerende billede af, hvor der i Odense og på Nordfyn er udfordringer. Vi planlægger og prioriterer vores klimatilpasning og kloakprojekter ud fra bl.a. disse relevante data.

Husk også stikledningerne 

Vand i kælderen kan også skyldes, at husets stikledning er tilstoppet. I dette tilfælde er det stadig dig som grundejer der står med ansvaret – du har nemlig selv ansvaret for at vedligeholde de stikledninger, som ligger inde på din grund. VandCenter Syd har ansvaret for den offentlige del af vand-og kloakrørene, som ligger udenfor din grund. 
Skulle uheldet være ude, skal du kontakte et autoriseret kloakfirma, som kan rense din stikledning og undersøge tilstanden af den. 

Vær også opmærksom på, at tilstoppede vejriste kan føre til oversvømmelse og vand på overfladen. Du skal kontakte din respektive kommune, hvis du oplever problemer med vejristene - da det er kommunen, der har ansvaret for vejristene.