Spring til indhold

Ansvarlighedsrapport får anerkendelse

07. sep. 2021

Stregtegning af vores virksomhed - logo

VandCenter Syd er igen kommet på listen over de små og mellemstore virksomheder, der er særligt dygtige til at rapportere på bæredygtighed

Ved et arrangement i dag (7. sep.) blev listen over de bedste COP-rapporter fra små og mellemstore virksomheder offentliggjort. Det er FSR - danske revisorer og Global Compact Network Denmark, der sammensætter listen for at fremhæve de virksomheder, der er særligt dygtige til at rapportere på bæredygtighed.

En COP-rapport beskriver, hvordan det går med at tage samfundsansvar – ”Communication on Progress”. Den årlige afrapportering er obligatorisk for virksomheder, der - som VandCenter Syd - har tilsluttet sig FN´s Global Compact, som er 10 principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Hos os sker afrapporteringen i vores årlige Ansvarlighedsrapport.

Formålet med at pege de bedste rapporter ud, er at inspirere andre virksomheder, der rapporterer om deres bæredygtighed. Yderligere syv andre virksomheder blev fremhævet.

Vi skriver også om det svære

Direktør Mads Leth siger i forbindelse med anerkendelsen:

- Vi skriver også om de ting, der er svære for os. Vi har fx skrevet om vores udfordringer med overløb. Som offentligt ejet forsyning er det vigtigt, at vi er transparente over for vores forbrugere og ejere ved at redegøre for vores miljøpåvirkninger, økonomi og brede samfundsansvar.

Begrundelse

VandCenter Syd har gennem mange år udgivet en Ansvarlighedsrapport og løbende udviklet den. I den seneste rapport fra 2020 er der skruet op for formidlingen, og strukturen er ændret, så den følger de syv kerneansvarsområder fra vores strategi. I bilagene kan man se udviklingen i resultater på disse syv områder, hen over de seneste fem år. 

I begrundelsen for, at VandCenter Syds rapport er med som en af de bedste, står der:

”Ansvarlighedsrapport 2020 fremhæves som en struktureret, omfattende og brugervenlig rapport fra VandCenter Syd, der har et naturligt fokus på miljø og klimaforhold som en del af deres forretningsmodel. Af rapportens 48 sider fremhæves særligt rapportens bilag på s. 41-47, hvor 2020-mål og resultater præsenteres. Her er også 5-års datatabeller inddelt i emner, oversigter over politikker og en strategisk risikovurdering samt regnskabsprincipper og en revisorerklæring med begrænset sikkerhed. Samtidig er der på s. 7 en god grafisk oversigt, der kobler VandCenter Syds visionsmål med de fem Verdensmål, som virksomheden bidrager til gennem sin forretning, og der afrapporteres konsekvent på VandCenter Syds kerneløfter inden for deres strategiske prioriteter med case-eksempler igennem rapporten.”

Du kan læse mere om FN´s Global Compact på Global Compact Network Denmark.