Spring til indhold

Lokal kulfiltrering som forsøg

30. sep. 2021

Tegning af en grundvandsboring.

For første gang siden fund af desphenyl-chloridazon i 2017, renser VandCenter Syd nu vandet fra en forurenet boring som forsøg. Dermed tages fat i de aktuelle udfordringer med forurenet grundvand – som beskyttelse af grundvandet skal løse på sigt. 

 
 

I denne uge er to kulfiltre ankommet til boring ”V7”, der henter vand op fra grundvandsmagasinet ved Lindved kildeplads syd for Odense. Filtrene skal placeres i en nyinstalleret container og rense vandet fra boringen for pesticidresten desphenyl-chloridazon.

Det er første gang, VandCenter Syd renser med kulfilter, og foreløbig er der tale om et forsøg, hvor det rensede vand ledes ud i en nærliggende bæk. Ideen med projektet er at målrette rensning til de mest forurenede boringer – en løsning, der er billigere i materialer og energiforbrug end fx rensning på vandværk.

En udfordring 
VandCenter Syd har fem vandværker, der hver henter grundvand fra et antal boringer. På vandværket iltes og filtreres grundvandet, inden det sendes ud som drikkevand til forbrugerne. Drikkevandet skal overholde kvalitetskrav som fx en grænseværdi for indhold af pesticid. De krav overholder VandCenter Syd - men det er en udfordring. 

- Vi overholder grænseværdien ved, at vi har skruet ned for indvindingen fra de værst forurenede boringer og op for indvindingen fra de gode boringer. Vi risikerer at overudnytte nogle af vores boringer, og det holder ikke på sigt, siger driftschef Andreas Bassett.

Boring V7 er dén af VandCenter Syds boringer, som er hårdest ramt, og den har derfor været taget ud af brug. De seneste prøver fra boringen viser et indhold af desphenyl-chloridazon på 2,9 mikrogram/liter, hvor grænseværdien i drikkevand er 0,1 mikrogram/liter. I alt har 14 af 44 boringer indhold over grænseværdien.

Det er nyt i Danmark at anvende kulfiltrering direkte på en boring. Hvis rensningen er effektiv, er det planen at ansøge Odense Kommune om lov til at rense grundvandet ved de værst forurenede boringer – og så vil boring V7 igen kunne levere til vandværket.

Ikke permanent løsning
Driftschef Andreas Bassett understreger, at eventuelt kulfilterrensning af boringer ikke er tænkt som en permanent løsning. VandCenter Syd lægger stor vægt på grundvandsbeskyttelse, som vil beskytte ressourcen til fremtidens forbrugere. Siden 2014 har VandCenter Syd fx været involveret i fire store projekter, hvor skovrejsning beskytter grundvandet på vigtige kildepladser. Senest er der netop indgået en aftale, der vedrører Lindved kildeplads, hvor boring V7 ligger.

- Grundvandsbeskyttelse skal sikre vores vandressource på den lange bane. Det er udfordringen nu og de kommende år, vi håber at kunne løse med kulfiltrering af udvalgte boringer, siger Andreas Bassett.

Forsøget med kulfiltrering kører ca. tre måneder, og med i projektet er også forsyningsselskaberne TREFOR og DIN Forsyning, der gennemfører lignende forsøg.

 

Kulfiltre til forsøg ved boring sættes op

Kulfiltre klar til rense grundvandet fra boring V7 som forsøg.

Container til kulfilterforsøg sættes op ved siden af boring

Container til kulfiltre sættes op ved siden af boringen tv.