Spring til indhold

Nyt anlæg forvandler spildevandsslam til bæredygtig gødning

22. okt. 2021

Stregtegning af viden

Vi er ved at lægge sidste hånd på et innovativt anlæg, der ved hjælp af pyrolyse omdanner spildevandsslam til bæredygtig gødning

De fleste kender pyrolyseprogrammet i ovne, der forkuller skidt og snavs. Det er en avanceret form af den teknologi, som en af VandCenter Syds satsninger bygger på.

Ved hjælp af en stor ovn bl.a. skal slam i nærmeste fremtid transformeres til et bæredygtigt gødningsprodukt.

Slam er biologisk materiale, der dannes, når spildevand er blevet renset. I dag bliver slammet som regel kørt ud på landbrugsjord eller oplagret, hvor det afgiver metan og andre drivhusgasser, der belaster atmosfæren. Denne udledning kan reduceres væsentligt ved hjælp af et pyrolyseanlæg, hvor slammet omdannes til såkaldt biokul, der er i stand til at binde kulstof.

I 2018 blev der produceret 106.000 tons slam på danske renseanlæg – og teknologien har derfor potentiale til at nedbringe udledningen af store mængder drivhusgasser, når der på sigt sættes strøm til flere anlæg landet over.

- Teknologien transformerer et halvbesværligt restprodukt til en værdifuld ressource – og sparer samtidigt kloden for klimagasser. Forventningerne er store, men løsningen er stadigvæk ung. Vi ser derfor frem til at samle erfaringer med pyrolyse og det kommende anlæg, siger projektchef Per Henrik Nielsen, VandCenter Syd.

Flere gevinster  

Slammet tørres og varmes op til 650 grader, når det køres ind i pyrolyseovnen, og kommer ud som biokul, der - som navnet antyder - ligner knuste grillbriketter. Biokul forventes at være helt fri for miljøfremmede stoffer som mikroplast, medicinrester og tungmetaller, der kan være at finde i slam. Til gengæld bliver vigtige næringsstoffer ikke nedbrudt i processen – og på den måde står man tilbage med en værdifuld og klimavenlig ressource, der er velegnet som gødning.
 
Anlægget er selvforsynende på energi, da der under pyrolysen afgives gasser, der kan bruges til at drive hele processen. 
Som vandselskab kan man yderligere glæde sig over, at mængden af slam reduceres med op til 90 % efter en tur i ovnen – hvilket giver en række af besparelser. 

Sådan bliver slam til biokul

De første erfaringer

Anlægget og teknologien er endnu afprøvet i den størrelse, som VandCenter Syd snart sætter i drift. Vandselskabet har sammen med producenten AquaGreen over en længere periode gjort forsøg i en mindre testopstilling – og det er nu, at teknologien for alvor skal stå sin prøve.

I første omgang placerer VandCenter Syd den kommende installation i sit renseanlæg på Søndersø. Når de første erfaringer med anlægget er gjort, planlægger det fynske vandselskab at sætte pyrolyseanlæg op på flere af sine renseanlæg.