Spring til indhold

Ny skov på vej ved Holmehave

31. okt. 2021

stregtegning af små og store træer

Vi er kommet et stort skridt videre i vores indsats for at beskytte grundvandet.

Finansieringen af et naturområde ved Holmehave på Fyn er nu faldet på plads, og området vil kunne beskytte grundvandsmagasinet omkring vores vigtigste kildeplads – og derudover gavne klima og miljø.

Projektet bliver til i samarbejde med @Assens Kommune og @Hedeselskabet, hvor vi forfølger flere mål på samme tid. Der vil være både vådområde og skov, der optager CO2 og giver rekreativ værdi for dem, der bor i nærheden.

Næste skridt bliver forhandlinger med lodsejerne i området – og målet er at samle et areal på op mod 500 ha.

#grundvandsbeskyttelse #partnerskaber