Spring til indhold

Ny skov på vej ved Holmehave

31. okt. 2021

stregtegning af små og store træer

Vi er kommet et stort skridt videre i vores indsats for at beskytte grundvandet.

 

Finansieringen af et naturområde ved Holmehave på Fyn er nu faldet på plads, og området vil kunne beskytte grundvandsmagasinet omkring vores vigtigste kildeplads – og derudover gavne klima og miljø.

Projektet bliver til i samarbejde med Assens Kommune og Hedeselskabet, hvor vi forfølger flere mål på samme tid. Der vil være både vådområde og skov, der optager CO2 og giver rekreativ værdi for dem, der bor i nærheden.

Næste skridt bliver forhandlinger med lodsejerne i området – og målet er at samle et areal på op mod 500 ha.