Spring til indhold

Kunderne har talt

02. nov. 2021

Stregtegning af vores virksomhed - logo


Søndag nat udløb fristen for at stemme til VandCenter Syds forbrugervalg. Opgørelsen af stemmer viser, at Line Faxøe Enghave Lauridsen er valgt som det nye forbrugervalgte bestyrelsesmedlem i VandCenter Syd. 

Forbrugervalget sluttede den 31. oktober. Stemmerne er nu talt op, og blandt de seks engagerede kandidater, der stillede op til valget, har kunderne peget på Line Faxøe Enghave Lauridsen som forbrugervalgt medlem af VandCenter Syds bestyrelse til den kommende periode.

 

Jeg glæder mig til at bidrage til bestyrelsens arbejde, hvor jeg vil sætte fokus på grundvandsbeskyttelse og bæredygtig udvikling af VandCenter Syds kerneopgaver. Jeg vil arbejde for en sikker drikkevandsforsyning og indsatsen for grundvandsbeskyttelse. Samtidig ligger det mig på sinde, at

forskning og bæredygtig udvikling af VandCenter Syd bliver prioriteret gennem bl.a. klimatilpasninger og genanvendelse af spildevand. Siger Line Faxøe Enghave Lauridsen.

 

Valg af 1. og 2. suppleant er sket ved lodtrækning, idet der var stemmelighed mellem Søren Fohlmann og Andreas Munch Møller. Søren Fohlmann indtræder som 1. suppleant og Andreas Munch Møller som 2. suppleant.

 

Forbrugerindflydelse

Som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem kommer Line Faxøe Enghave Lauridsen til at indgå i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige medlemmer af VandCenter Syds bestyrelse.

 

Line Faxøe Enghave Lauridsen skal således sidde med ved bordet, når der skal træffes vigtige beslutninger om fx investeringer i klimaløsninger, kloakfornyelse og grundvandsbeskyttelse.

 

Jeg byder Line Faxøe Enghave Lauridsen velkommen i VandCenter Syds bestyrelse. Som forbrugervalgt repræsentant har hun kundernes briller på, og det er med til at nuancere og kvalificere drøftelserne og beslutningerne i VandCenter Syds bestyrelse. Jeg ser frem til at samarbejde med Line, siger Mads Leth, direktør i VandCenter Syd.

 

Baggrund for forbrugervalget

VandCenter Syds kunder i Odense og på Nordfyn har i løbet af efteråret haft mulighed for at gøre deres indflydelse gældende ved at stemme en forbrugervalgt kandidat ind i selskabets bestyrelse.

 

Det forbrugervalgte bestyrelsesmedlem er valgt for en periode på fire år og indtræder i bestyrelsen på den førstkommende generalforsamling i 2022.

 

VandCenter Syd siger tak til såvel de engagerede kandidater som dem, der har vist interesse for valget ved at give deres stemme til kende og sætte vand og spildevand på dagsordenen.

 

For yderligere kommentarer, kontakt:

Line Faxøe Enghave Lauridsen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem, tlf. 61 34 88 85

Direktør Mads Leth, VandCenter Syd, tlf. 40 80 84 40

 

For yderligere information om valget, se:

 

https://www.vandcenter.dk/forbrugervalg