Spring til indhold

Vi indfører fjernaflæste vandmålere

04. feb. 2022

Stregtegning af måleraflæsning

Fra nu og frem mod 2025 udskifter vi vandmålerne hos samtlige kunder til en digital model, der kan fjernaflæses.

Med en fjernaflæst vandmåler er det ikke længere nødvendigt at indberette sit årsforbrug. Du har dog stadig selv ansvaret for at holde øje med dit vandforbrug. 

Vi skifter målerne i etaper, område for område, fra nu og frem til 2025. Som kunde får du direkte besked nogle uger før, det bliver din tur til målerskift. 

Læs mere om de fjernaflæste målere og fordelene her.