Spring til indhold

Ikke plads til regnvand

22. feb. 2022

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

På Nordfyn oplever nogle af vores kunder i øjeblikket problemer.

På Nordfyn har flere af de kunder, som er koblet på kystkloakken, problemer med at komme af med deres spildevand. Det skyldes, at der over en længere periode er faldet megen regn, som fylder kloaksystemerne op.

Mens VandCenter Syd har ansvar for afledning af spildevand, har grundejerne i det nordfynske sommerhusområde selv ansvar for regnvand. Regnvandet må ikke ledes i de kloakker, som fører spildevand, men skal håndteres på anden vis.

Desværre løber der stadig vand i spildevandskloakken, som ikke hører hjemme her. Det gælder fx fra fejltilslutninger af regnvand – fx fra hustage - men også indsivende grundvand fra utætte ledninger. Problemet har været kendt i mange år, og Nordfyns Kommune og VandCenter Syd har flere gange været i dialog med lokalområdet om behovet for at afkoble regnvand fra kloakken og reducere indsivning.

- Vi ved, at mange sommerhusejere har gjort som de skulle og måske brugt mange penge på løsninger, der holder regnvandet ude af spildevandssystemet. Alligevel kan de ende i en situation, hvor de ikke kan trække ud i toilettet, fordi hele området stadig belastes for meget af regnvand. Det er selvfølgelig frustrerende, siger Daniel Løvenskjold Andersen, der er projektleder i VandCenter Syd.

- Vi kan kun opfordre til, at beboerne finder sammen om at vedligeholde og forbedre de private ledninger og drænsystemer i området, så regnvand og grundvand bliver holdt ude af kloakkerne. Vi optimerer løbende på vores del af systemet, og samlet set vil det være løsningen på sigt, siger han.

Ifølge spildevandsplanen for området, skal kloakkerne kun håndtere spildevand, og det sætter en begrænsning på de investeringer, VandCenter Syd kan gøre i området. Det gælder både for kloaknet, pumpestationer og renseanlæg.

- Kunder, der fx ikke kan trække ud i toilettet, skal selvfølgelig tage kontakt til os. I nogle tilfælde kan vi hjælpe, hvis det skyldes en prop på hovedkloakken. Samtidig giver det os et overblik over, hvor problemerne er, siger Daniel Løvenskjold Andersen.
 

Oversvømmelse efter store regnmængder Nordfyn Februar 2022