Spring til indhold

Kongeligt besøg

14. mar. 2022

H.K.H. Kronprinsen og klimaminister Dan Jørgensen besøgte mandag virksomheder, der udvikler fremtidens grønne teknologier

Dagen startede på Ejby Mølle renseanlæg, hvor den fynske virksomhed Estech har et pilotanlæg stående. Direktør i VandCenter Syd Mads Leth tog imod gæsterne, hvorefter direktør i Estech Søren Gert Larsen præsenterede anlægget og teknologien. Med på rundvisningen var også Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel.

På pilotanlægget fanges CO2 fra en skorsten ved vores gasmotorer. Anlægget omsætter CO2 fra røggassen til brint, flydende CO2 og ren ilt i en elektrokemisk proces.

Der er tale om en ny måde at fange CO2 på, og teknologien er stadig på udviklingsstadiet. De foreløbige resultater er lovende, og projektet fik sidst i 2021 støtte fra det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram til at fortsætte.

For VandCenter Syd har det været naturligt at indgå i samarbejdet, som har potentiale til at reducere vores klimagas-emission fra Ejby Mølle og dermed bidrage til vores strategiske mål om klimaneutralitet.

- Vi er glade for at stille os til rådighed i et innovativt samarbejde, som kan bidrage til den grønne omstilling – og for, at der med dagens besøg bliver sat fokus på udviklingen af ny teknologi, siger direktør Mads Leth.

Delegation med kronprins besøger pilotanlæg