Spring til indhold

Nu renser vi grundvandet

30. aug. 2022

Stregtegning af kande og glas

På baggrund af resultaterne fra et nyligt afsluttet pilotprojekt, har VandCenter Syd fået godkendelse fra Odense Kommune til lokal kulfilterrensning af grundvandet i udvalgte boringer i vores forsyningsområde. 

Ligesom andre forsyninger i Danmark har vi siden 2017 stået over for et stadigt voksende problem med fund af bl.a. pesticidresten desphenyl-chloridazon (DPC) i vores grund- og drikkevand.  

Omfanget er nu så massivt, at det udfordrer forsyningssikkerheden, og i slutningen af 2021 og starten af 2022 har vi derfor kørt forsøg med rensning af grundvandet i en af vores DPC-ramte boringer.

Resultatet af forsøget har vist sig så effektivt, at vi nu har fået godkendelse fra Odense Kommune til formelt at rense vandet fra udvalgte boringer i vores forsyningsområde. 

Det første kulfilteranlæg er allerede sat i drift, og vi har planlagt opsætninger af yderligere tre anlæg. 

Rensning af grundvandet i vores boringer løser de aktuelle problemer med pesticidforurening her og nu, men grundvandsbeskyttelse er forsat den vigtigste brik i den langsigtede strategi.