Spring til indhold

Odense Fjord Samarbejdets partnere danner forening

26. aug. 2022

Stregtegning af nyheder

Parterne i Odense Fjord Samarbejdet har skrevet under på at stifte foreningen, der bliver det formelle udgangspunkt for aktiviteter i og omkring Odense Fjord. Foreningen har til formål at sikre god økologisk tilstand i Odense Fjord inden 2027.

PRESSEMEDDELELSE 
Udsendt d. 25 august sammen med Odense Fjord samarbejdet. 

Onsdag den 24. august var Odense Fjord Samarbejdets partnere samlet ved en stiftende generalforsamling i Ringe. Her blev bestyrelsen valgt, vedtægter blev fastslået, og de endelige underskrifter blev sikret til stiftelsen af den nye forening. Foreningens medlemmer er alle kommuner, organisationer eller virksomheder, som direkte eller indirekte er i forbindelse med Odense Fjord.

Foreningen kan nu formelt gå i gang med at finde og gennemføre løsninger på vandmiljøforbedring i Odense Fjord.

- Ved at danne Odense Fjord Samarbejdet forpligtiger vi os til os selv og hinanden til at løse opgaven på bedst mulig vis. Når parterne arbejder sammen, kan vi hver især byde ind med et unikt blik på opgaven, og på den måde har vi kræfter, legitimitet og viden til at rykke på opgaven, siger Torben Povlsen, formand for L&F Centrovice og bestyrelsesmedlem i den nystiftede forening.

Flere ressourcer

Parterne repræsenterer forskellige institutioner, og samarbejdet hviler derfor på gensidig respekt for tilstedeværelsen af forskellige interesser. I alt er op mod 80 personer på tværs af partnerorganisationerne involveret i arbejdet på den ene eller anden måde. Stiftelsen af foreningen gør, at parterne har samlet ressourcer til at løfte opgaven.

Hvert medlem i Odense Fjord Samarbejdet betaler årligt et beløb, der skal dække udgifter til at drive fremdrift og koordination mellem parterne samt mulighed for at søge større finansiering til miljøforbedrende indsatser.

- Det er et meget ambitiøst projekt, vi har kastet os ud i, og der er ingen tvivl om, at det bliver meget omkostningsfuldt at forbedre vandmiljøet i fjorden. Vi søger derfor ekstern finansiering, og vi har nogle rigtig dygtige parter i samarbejdet, der skal arbejde med at søge yderligere bevillinger. Det bliver først rigtig spændende, når vi får hul igennem til de ansøgninger, siger Mads Leth, direktør i VandCenter Syd og bestyrelsesmedlem.

Arbejdet er allerede begyndt

Odense Fjord Samarbejdet er allerede en del af flere projekter, der skal finde løsningen. En af dem er en bevilling på 4,5 millioner kroner til et indledende forskningsprojekt med SDU og DHI, hvor man vil forsøge at identificere den samlede mængde kulstoffangst og lagringskapacitet i Odense Fjord.

Planen er at kortlægge betingelserne for løsninger baseret på naturen, høj kapacitet til at lagre kulstof – både på land og med ålegræs i vand. Projektet vil også undersøge, hvor der kan gøres en ekstra indsats, for at man kan mindske mængden af næringsstoffer til alger i vandet. Ifølge forsker ved Biologisk Institut på SDU, Paula Canal-Vergés, vil projektet derudover medføre en række andre miljømæssige fordele, så havbunden kan blive sundere og være vært for flere naturlige levesteder og arter.

- Odense Fjord Samarbejdet er betydningsfuldt, fordi det kan danne bro mellem de forskellige parter, politiske forudsætninger og økonomiske rammer og skabe en lokal plan ud fra en videnskabelig tilgang. Parterne ligger hver især ligger inde med viden og ressourcer, som kan bane vejen for reelle forbedringer, siger Paula Canal-Vergés, der er forsker ved Biologisk Institut på SDU og en del af gruppen, der arbejder med kortlægningen.

Er projektet en succes, skal det efterløbende afprøves i alle danske fjorde. 

Faktaboks om Odense Fjord Samarbejdet: 

  • Odense Fjord Samarbejdet er en gruppe af fynske virksomheder, institutioner og organisationer, der samarbejder om at forbedre vandmiljøtilstanden i Odense Fjord.
  • Formålet er at komme i mål med god økologisk tilstand i 2027. 
  • Samarbejdet er et partnerskab mellem 14 parter.
  • Arbejdet bliver baseret på lokal og evidensbaseret viden om vandmiljøet i Odense Fjord
  • Bestyrelsen består af Mads Leth, Vandcenter Syd, Torben Povlsen, L&F Centrovice, Leo Jensen, Danmarks Naturfredningsforening og Lone Wenzell, Faaborg-Midtfyns Kommune

 

Foto: Odense Fjord projekt