Spring til indhold

Gi’ villavejen et løft med et vejsamarbejde

23. aug. 2022

Stregtegning af viden

Husejere har mulighed for at give deres villavej et løft ved at gå sammen med VandCenter Syd om et vejsamarbejde.

Husejere i Odense kan nu søge om at give grå og kedelige villaveje et løft. Vi er gået i luften med et koncept, der kan give gader en make over og øge trafiksikkerheden.

Konceptet hedder ’vejsamarbejde’ og går i sin enkelthed ud på, at VandCenter Syd på udvalgte veje anlægger blomstrende bede, der kan dæmpe trafikken, forskønne kvarteret og hjælpe kloaksystemet.

Til gengæld forpligter lokale grundejere sig til at bidrage til at aflaste kloaksystemet ved at frakoble deres tagnedløb fra kloakken og beholde regnvandet i egen have.  På denne måde får vi taget hånd om flere udfordringer, så som smutvejskørsel og risikoen for kælderoversvømmelser.

Vejsamarbejde i Dalum

Nogle, der har prøvet at indgå et vejsamarbejde med VandCenter Syd, er beboerne på Fruens Bøge Allé og Gurlis Allé i Dalum. Her savnede parcelhusejerne fornyelse og forskønnelse af deres vej - og vigtigst af alt, at der blev lagt en dæmper på trafikken. Her prydes vejsiderne i dag af kulørte bede, der både nedsiver regnvand og bremser trafikken op.

Resultatet er kommet i stand, fordi tilpas mange af gadens beboere har nikket ja til at frakoble tagnedløb fra kloakken - og beholde regnen i haven. Det er væsentligt for VandCenter Syd, at regnvandet håndteres på overfladen frem for at blive ledt til kloakken, da kloaksystemet har svært ved at rumme de stadigt stigende regnmængder.

Vi deltager derfor i vejsamarbejder og projekter, hvor man kan løse lokale udfordringer med regnvand og kloaksystemet, som er det primære formål med vejsamarbejde-konceptet. Af samme årsag skal gade- og grundejerforeninger sørge for at skabe en stor, lokal tilslutning til at holde regnvand på egen grund – når der søges om et vejsamarbejde hos VandCenter Syd.

Dette blomstrende vejbed tilfører en grå villavej kulør og liv - og er resultatet af et vejsamrbejde mellem nogle grundejere i Dalum og VandCenter Syd. 

Læs mere om vejsamarbejde på vandcenter.dk/vejsamarbejde