Spring til indhold

Nu tegnes stregerne til ny skov

19. sep. 2022

stregtegning af små og store træer

Ny skov er på vej ved Højby og Lindved. Borgerne inviteret med på råd om skovens navn og indretning.

Naturstyrelsen indgik i 2021 en samarbejdsaftale med Odense Kommune og VandCenter Syd om skovrejsning på 260 hektar ved Højby og Lindved. Nu er de første 12 hektar af skoven på vej.

Formålet med samarbejdsaftalen og den nye - men endnu navnløse skov - er at beskytte grundvandet ved Lindved kildeplads og give borgerne i lokalområdet nye muligheder for friluftsliv. Desuden vil den nye skov binde CO2 i træerne til gavn for klimaet.

Hvad skal barnet hedde
I lørdags var de lokale borgere inviteret til temadag om skoven, hvor det var muligt at komme med forslag til hvordan skoven skal se ud – med stier, beplantning og faciliteter - og ikke mindst forslag til navngivning af den nye skov. Borgernes forslag og bemærkninger bliver en del af den videre proces med at planlægge indretningen af den første del af skoven. Herefter er der yderligere nogle processer, inden de første træer forventes at blive sat i jorden i 2025.

Behov for beskyttelse
For VandCenter Syd har skoven stor betydning.

- Med skovrejsningen får vi for alvor taget fat på at få beskyttet grundvandet på Lindved kildeplads, der er én af vores vigtigste kildepladser, siger projektchef Troels Kærgaard Bjerre.

Grundvand fra området kan potentielt udgøre op til 20 % af vores samlede produktion af drikkevand. Ved en del af boringerne er der dog forurenet med pesticider, så grundvandsmagasinet på kildepladsen i dag ikke udnyttes optimalt. 

- Det illustrerer behovet for grundvandsbeskyttelse. Den nye skov vil beskytte mod yderligere forurening, så vi på sigt får rent vand uden pesticider, siger Troels Kærgaard Bjerre.

Skovrejsningen er i det hele taget et projekt, der kræver, at man tænker ud i fremtiden. Primært fordi projektet er baseret på frivillighed, og der derfor erhverves jord i takt med, at jordejere i området ønsker at sælge. Projektet forløber over de næste 20 år og har et budget på over 66 mio. kr.Hos Naturstyrelsen kan du læse mere om projektet.

Borgerdialog om ny skov ved Lindved Højby
Lørdag den 17. september var lokale borgere inviteret til temadag i området, hvor første del af den nye skov ved Lindved og Højby skal ligge. Her kom de bl.a. med input til skovens navn. Her er det skovfoged i Naturstyrelsen Anders Hersø Pedersen, der fortæller om de foreløbige planer.