Spring til indhold

Nyt vådområde løser flere vigtige opgaver

12. okt. 2022

Stregtegning af sommerfugl

Naturprojektet Åsemosen er indrettet som en naturoase, der skal bidrage til beskyttelse af vandmiljøet og grundvandet.

Åsemosen er navnet på et nyt vådområde i Verninge, som vi indvier i oktober måned 2022 sammen med Landbrugsstyrelsen Assens Kommune og lokale lodsejere.

Vådområdet skal reducere af udledning af kvælstof til Odense Fjord. Samtidigt bidrager Åsemosen til grundvandsbeskyttelsen af områdets kildeplads og inviterer til naturoplevelser og friluftsliv – med blik for at højne biodiversiteten.

Med andre ord løser naturprojektet flere vigtige samfundsopgaver.

En af nøglerne i etablering af Åsemosen har været jordfordeling, hvor lodsejere har afgivet jord til projektet og er blevet tilbudt nye marker.

Du kan læse mere om Åsemosen i denne nyhed:

https://www.assens.dk/vores-kommune/nyt-fra-assens-kommune/nyheder-pressemeddelelser/naturprojekt-loeser-flere-vigtige-samfundsopgaver/

Foto: Assens Kommune