Spring til indhold

Grøn varme af spildevand

13. dec. 2022

Stregtegning af sol-grøn

Varmepumpeanlæg udnytter overskudsvarme

 

Op til 5.000 fynske husstande kan få dækket deres årlige varmeforbrug af overskudsvarme fra renset spildevand. Det er resultatet af et samarbejde, hvor Fjernvarme Fyn har anlagt et stort varmepumpeanlæg på VandCenter Syds største renseanlæg Ejby Mølle.

El driver processen, der får varmen fra det rensede spildevand til at lune i fynske radiatorer. Gevinsten for klimaet afhænger derfor af elforbruget, samt hvilke brændsler, Fjernvarme Fyn alternativt ville have brugt til at producere samme mængde varme. De første par år forventes det, at varmepumpeanlægget vil fortrænge 30.000 t CO2 årligt.

Sammen med Fjernvarme Fyn har vi i dag udsendt en pressemeddelelse om varmepumpeanlægget, hvor du kan læse mere.

Indenfor i Fjernvarme Fyns varmepumpeanlæg på Ejby MølleVarmepumpeanlægget på Ejby Mølle. Foto: Fjernvarme Fyn