Spring til indhold

Vi adskiller regn og spildevand i Stige

27. apr. 2023

Regn og spildevand skal i fremtiden løbe i hver deres rør i en del af Odense-forstaden Stige. Kloaksepareringen skal mindske antallet af overløb til et nærliggende vandløb.

Nyheden er også udsendt som pressemeddelselse. 

Regn- og spildevand løber i dag sammen i kloaksystemet i den vestlige del af Stige. Dét skal der i nærmeste fremtid laves om på. I slutningen af april går VandCenter Syd i gang med at adskille regn- og spildevand i bydelen. På den måde forbedrer man kloaksystemet – og får nedbragt antallet såkaldte overløb til det nærliggende vandløb Everenden.

Kloakken bliver i dag især udfordret ved kraftige regnskyl og kan derfor ’løbe over’ i naturen og vandmiljøet. Det tager man nu hånd om ved at adskille regn- og spildevand – og grave rør ned til hver del.

Områdets beboere skal væbne sig med en vis portion tålmodighed, da indsatsen kræver en del gravearbejde og vil betyde en række trafikale ændringer. Arbejdet med kloakken forløber i hele 2023 og frem til efteråret 2024, hvor VandCenter forventer, at projektet er afsluttet.

Lokale grundejere spiller en vigtig rolle

De lokale grundejere i den udvalgte del af Stige spiller en vigtig rolle, når det kommer til at adskille regn- og spildevand.

En stor del af det regnvand, der udfordrer kloaksystemet i dag, strømmer til fra deres tagnedløb, indkørsler og andre befæstede arealer. De lokale beboere skal derfor adskille regn- og spildevand på deres grund – eller kloakseparere, som det også hedder. Udgifterne for at kloakseparere på egen grund betales af grundejeren. Som alternativ kan grundejerne også vælge at afkoble deres tagnedløb fra kloaksystemet og håndtere regnvandet i deres haver – hvilket kan være en billigere løsning, da man her kan få tilbagebetalt op mod 29.870 kr. af det såkaldte tilslutningsbidrag fra VandCenter Syd.

Regnvandet– der ikke længere skal ledes i den nuværende spildevandskloak – sendes videre til førnævnte vandløb Everenden - hvor et nyt natur- og vådområde bliver indviet dette forår.

Adskillelsen af regn- og spildevand fordeler sig over tre etaper. Første etape omkring Høstlyngen og Hedelundsvej starter op i slutningen af april og er planlagt til at blive afsluttet i oktober 2023.

Du kan læse mere om projektet på

 

Kloaksepareringen i Stige løber frem til efteråret 2024 og arbejdet er fordelt i tre etaper:

Etape 1 – maj 2023 - oktober 2023
Høstlyngen og Hedelundsvejs 8-30

 Etape 2 – august 2023 – april 2024
Haugevej, Grønnegyden og sydlige del af Hedelundsvej
 Etape 3 – april 2024 – oktober 2024
Vårlyngen, nordlige del af Haugevej

Når kloaksepareringen er gennemført i Stige, går et lignende projekt i gang i Lumby.