Spring til indhold

Ny renseteknologi sparer energi og mindsker lattergasudledning

27. jun. 2023

Stregtegning af viden

Ønsket om en mere energieffektiv og bæredygtig renseteknologi har fået VandCenter Syd til at afprøve og udvikle den såkaldte MABR-teknologi på sit renseanlæg i Ejby Mølle. Nu implementeres teknologien i fuld skala for første gang.

Vi satser på en ny renseteknologi, der optimerer renseprocessen, bruger mindre plads, reducerer energiforbrug og gør det nemmere at kontrollere lattergasudledninger. Efter gode resultater fra vores største renseanlæg i Ejby Mølle, bliver MABR-teknologien nu implementeret i fuld skala på et mindre renseanlæg i Søndersø. Det sker på baggrund af flere års udvikling, forskning og daglig drift.

Nye teknologier og nye design udgør altid en risiko. Men vi skal have mod til at tage nye teknologier i brug, for vi har brug for renseanlæg, der fylder mindre og bruger færre ressourcer til renseprocesserne. Ikke bare på Fyn men i hele verden. Intensified processes er et nøgleudtryk her. Derfor har vi søgt efter de nyeste teknologier for renseanlæg, for vi skal kigge langt frem, når vi investerer i renseanlæg. Valget faldt på MABR-teknologien, og resultaterne har været så gode, at vi nu tør implementere i fuld skala,” fortæller Per Henrik Nielsen, der er projektchef hos VandCenter Syd.

MABR-teknologien (Membran Aerated Biofilm Reactor) går ud på, at man sænker en membran ned i beluftningstanken, som leverer ilt til den biologiske film, der lever på membranen. Derved målretter man beluftningen af organismerne, der lever i biofilmen i stedet for den klassiske mekaniske metode, hvor et stort energiforbrugende piskeris skaber ilttilførslen. Den nye metode kan relativt nemt installeres i eksisterende beluftningstanke. Den hjælper bl.a. med forskellige kapacitetsproblemer som ekstra nitrificering og denitrificering, biologisk fosfor-fjernelse og forbedret bundfældning.

Vi kører fuld skala med MABR på Søndersø renseanlæg, hvor flere nye teknologier bliver afprøvet

Starter op i fuld skala

Nerea Uri Carreño er udviklingsspecialist hos VandCenter Syd og har med støtte fra Innovationsfonden gennemført sin ErhvervsPhD omkring MABR-projektet. Hun er projektleder for det nye projekt i Søndersø, hvor det eksisterende anlæg er blevet ombygget og redesignet.

”Vi er de første, der afprøver MABR i fuld skala. Vi har lige opsat 7 moduler i en beluftningstank i Søndersø. Der er to parallelle linjer, så hvis det viser sig – som vi forventer – at vi får stor kapacitet ud af én linje, kan tankene fremover bygges langt mindre end hidtil. Vi kan også starte den anden linje, hvis den første svigter. Efterklaring sker i en tank ved siden af,” siger Nerea Uri Carreño.

Hun udpeger flere dokumenterede fordele. Fx har det vist sig nemmere at håndtere ammoniak spidsbelastninger. Det skyldes biofilmteknologien, hvor luft strømmer ud inde fra membranerne. Det medfører høj iltoverførsel, at luft kommer fra den ene side, mens forurenende stoffer kommer fra den anden side. Ilten bruges i biofilmen, så selve tankvolumet er iltfattig. Det medfører en konstant simultan denitrifikation.

”Energieffektiviteten har vist sig fire gange højere end ved almindelig overfladebeluftning, så løsningen styrker både CO2-regnskab og økonomi. Vi har samtidig opnået lovende resultater for reduktion af lattergas. Det skyldes den simultane nitrifikation og denitrifikation i biofilmen, hvor man undgår brug af bobler og flere bassiner. Det har vi derfor store forventninger til på det nye anlæg,” siger Nerea Uri Carreño.

MABR kan gøre renseanlæg mere bæredygtige

Hun vurderer, at teknologien er interessant for ethvert forsyningsselskab, der ønsker at øge kapaciteten, samtidig med at man har styr på sin udledning af CO2. Der har været arbejdet med forskellige MABR-løsninger i laboratorier i en del år, men opskalering og brug ude i virkeligheden er ny. Vi begyndte bl.a. at interessere os for teknologien, fordi man kan spare en masse energi, og fordi det er muligt at modulere opbygningen af et anlæg. Det giver fleksible anlæg, hvor man hurtigt kan udvide eller reducere i forhold til kapacitetsbehovet.

”Det gør også, at teknologien fx vil være meget velegnet i store byer, hvor pladsen er begrænset, og man vil kunne reducere mængden af beton. Det betyder lavere klimaaftryk i anlægsfasen. Renseanlægget vil dermed få et lavere CO2-aftryk over hele sin levetid,” siger Nerea Uri Carreño og fortsætter:

”Teknologien har et stort potentiale, fordi den giver mulighed for konfigurationer af renseanlæg, så man løbende kan gøre dem mere bæredygtige i takt med den teknologiske udvikling. Vi ønsker anlæg, der optager så lidt plads som muligt, renser bedst muligt, har mindst mulige CO2-udledninger - til så lav en pris som muligt. Her ser jeg MABR som et nøgleredskab til at nå det mål. Der findes ingen løsning, der passer til alle, men denne her er en rigtig god mulighed. På basis af vores erfaringer kan vi sige nu, at den er klar til brug, så andre forsyningsselskaber vil kunne få glæde af den,” siger Nerea Uri Carreño.

MABR-membranerne er samlet i kassetter, der sænkes ned i beluftningstanke