Spring til indhold

Nyt naturområde i Odense gør noget godt for mennesker, klima og vandmiljøet

04. jul. 2023

I et samarbejde med Odense Kommune og Fjernvarme Fyn omdannes tidligere landbrugsjord til våd- og skovområde – der løser en række problemstillinger og på samme tid fungerer som et naturskønt udflugtsmål. 

Denne nyhed er udsendt som pressemeddelelse

I et samarbejde med Odense Kommune og Fjernvarme Fyn omdannes tidligere landbrugsjord til våd- og skovområde – der løser en række problemstillinger og på samme tid fungerer som et naturskønt udflugtsmål. 

 

I det nordlige Odense er et nyt naturområde ved vandløbet Everenden ved at finde form. Vi er gået sammen med Odense Kommune og Fjernvarme Fyn om at etablere området, der skal tage hånd om udfordringer i forhold til regnvand, klima og biodiversitet – og være med til at forbedre tilstanden i Odense Fjord ikke mindst. 

 

Et af hovedformålene er at opsamle alt regnvand, der strømmer til det nordlige opland. Det nye naturområde vil bl.a. modtage regnvand fra forstæderne Lumby og Stige - hvor regnvandet i løbet af det næste år skal adskilles fra spildevandet i kloaksystemet. Via det nye vådområde ledes regnen til Everenden, der løber videre ud i Odense Fjord. På den måde aflaster man kloaksystemet i lokalområdet og bidrager til at forbedre tilstanden i Odense Fjord – da partikler og næringsstoffer undervejs opsamles i vådområdet. 

 

Vi løser en konkret og væsentlig udfordring ved at håndtere regnvandet, der ledes i Everenden. I den samlede løsning er der dog også indarbejdet andre gevinster – så som binding af CO2 – og der har været fokus på vandmiljø, klima, dyreliv samt de mennesker, der skal bruge området. Projektet er derfor et godt eksempel på, hvordan flere gode formål kan op i en højere enhed og de synergier, der kan skabes ved et stærkt samarbejde”, siger vores vicedirektør, Gerda Hald. 

 

Overskydende jord fra projektets gravearbejde bruges til at skabe et bakkelandskab nær vådområdet, hvor Fjernvarme Fyn og Odense Kommune vil rejse ’klimaskov’, der skal binde CO2

 

 Regnvand ledes via vådområdet ud i vandløbet Everenden og sidste ende videre ud i Odense Fjord. Undervejs opsamles partikler og næringsstoffer.

 

”Showroom” for skovrejsning

  

Det kommende skovområde ved Everenden bliver lidt af et testlaboratorie og udstillingsvindue for klimaskov, der optager og binder CO2 naturligt. Det er Fjernvarme Fyn, der skal afprøve og vise eksempler på forskellige træer, der kan bruges til formålet – og vise, hvor hurtigt træerne vokser frem til skov. 

 

Indsatsen for at minimere klimapåvirkningerne fra produktionen af varme og el er et gennemgående tema i alt, hvad vi laver. Og det er en af grundene til, at vi har valgt at deltage i Everenden-projektet. Her giver vi tre eksempler på, hvordan man kan opnå naturlig binding af CO2 allerede i ny skov med hurtig vækst. Det skaber grundlag for både læring og inspiration til, hvordan vi også kan bruge naturens egne virkemidler i den fælles indsats for klima og miljø”. Kim Winther, konstitueret administrerende direktør, Fjernvarme Fyn.

 

Udover at bidrage positivt til CO2-regnskabet skal skovrejsningen også være med til at højne biodiversiteten ved og omkring vandløbet.

 

En naturperle for både mennesker og dyr 

 

Forud for projektet var naturtilstanden ved Everenden ikke den bedste. I den samlede indsats er naturgenopretning derfor et yderligere væsentligt fokuspunkt. Projektgruppen har arbejdet på at skabe bedre levesteder for dyr og planter ved vandløbet, øge områdets rekreative værdi og højne biodiversiteten ved bl.a. at rejse skov. 

 

”Sammen med klimaudfordringerne er tabet af biodiversitet en af de allerstørste udfordringer ved vores måde at leve på i dag. Så ud over at plante træer for CO2-optag, sørger vi for at vælge skov med grobund for at udvikle en høj biodiversitet. Det er en langsigtet investering til fordel for både dyr, planter og mennesker. For mere bæredygtigt liv helt basalt – og for det gode liv for os odenseanere. En varieret skov rig på liv og indtryk giver os et fantastisk sted at søge de skønne, grønne naturoplevelser.” siger Tim Vermund, rådmand for Odense Kommunes Klima- og Miljøforvaltning.

 

Der bliver god mulighed for at nyde grønne omgivelser og trække frisk luft i det nye naturområde, der er indrettet som et udflugtsmål for borgere fra både nær og fjern. 

 

Gamle stier i området bliver bundet sammen med nye, så der etableres en række gå- og løberuter langs vandløbet. Odense Kommune vil i fremtiden også sætte to shelters op Everenden. 

 

Projektet er ved at lægge hånd på de sidste detaljer, men du kan allerede besøge naturområdet ved Everenden ved at søge på Strandløkkevej på Google Maps eller anden kortjeneste. Du kan læse mere om projektet på vandcenter.dk/everenden.

 

Klimaskoven skal rejses i området i øverste højre hjørne af billedet.