Spring til indhold

Spørgsmål efter skybrud

29. aug. 2023

Dråber der falder

Efter voldsomt regnvejr med lokale skybrud i hhv. den 12. og 26. august, har vi haft travlt med at rådgive kunder, som ringer ind, fordi de står med oversvømmede kældre. 

 
 

Både den 12. august og igen den 26. august blev områder i Odense og Nordfyns kommuner ramt af voldsomt regnvejr med lokale skybrud, hvor nogle områder, bl.a. Skibhuskvarteret i Odense, blev særlig hårdt ramt.  

Det offentlige kloaksystem er kun bygget til at håndtere såkaldt hverdagsregn, og det kan derfor ikke altid rumme så ekstreme mængder vand, som et skybrud kan byde på. Især ikke, hvis det i forvejen har regnet meget, og systemet allerede er helt eller delvist fyldt med regnvand. 

Da skybruddene ramte den 12. og 26. august var der en del husejere, der oplevede oversvømmelser på deres grund og vand i deres kældre. Regnvandet kunne ikke være i kloaksystemet og søgte derfor andre steder hen – fx op af kælderafløb eller vejbrønde og ud på overfladen og herfra videre til haver og kældre.  

Hvem har ansvaret? 

Det er en rigtig ærgerlig situation, som kan skabe store skader på kældre og inventar. Derfor er det vigtigt at være godt forberedt – og tage fat i dit forsikringsselskab, hvis uheldet er ude. Som husejer har du nemlig selv ansvaret for at sikre din grund og din kælder mod oversvømmelser.  

Hvad kan du selv gøre? 

Skader på ens hus medfører helt naturligt både frustrationer og følelse af magtesløshed. Vi vil derfor gerne hjælpe med gode råd og vejledning til, hvad du selv kan gøre.  

Som husejer skal du, ligesom ved fx stormskader, kontakte dit forsikringsselskab, hvis du har oplevet skader som følge af oversvømmelser på din grund eller i din kælder i forbindelse med skybrud. 

 Hvad kan kloakken klare? 
 Det er ikke teknisk eller økonomisk muligt at bygge kloakker, som kan klare ethvert regnskyl. Dertil er regn for uforudsigeligt.

Vi må med andre ord acceptere, at vores kloakker af og til bliver overbelastede. Og vi må ”nøjes med” at dimensionere på en måde, som sikrer, at systemerne sandsynligvis ikke bliver overbelastede for ofte.