Spring til indhold

Jordkøb beskytter grundvand

13. okt. 2023

stregtegning af små og store træer

Over 300 hektar natur – og fremtidig beskyttelse af grundvandet. Det er resultatet af et stort arbejde med at bytte jord i Holmehave på Vestfyn. 

En vigtig milepæl er nået, da Naturprojekt Holmehave har erhvervet ca. 300 hektar jord. I området ligger Danmarks største kildeplads, Holmehave, der kan levere op imod halvdelen af alt det vand, Odense har brug for. Projektet udgør derfor en vigtig beskyttelse af fremtidens drikkevand.

Udover beskyttelse af grundvandet, har Naturprojekt Holmehave flere forskellige formål:
Bedre vandmiljø i Odense Fjord, da kvælstof holdes tilbage
Mere skov, som optager CO2
Biodiversitet

På rundt regnet to tredjedele af det indkøbte areal skal der rejses skov og på resten etableres der vådområde. De mange nye hektar skal lægges oven i det areal, som allerede er købt – og der forhandles fortsat om yderligere køb af jord til projektet de kommende år.

Du kan læse mere i denne pressemeddelelse, som Landbrugsstyrelsen har udsendt sammen med os og vores projektpartnere Assens Kommune og Hedeselskabet.