Spring til indhold

Det koster vandet i 2024

07. dec. 2023

Stregtegning af priser - regninger

Næste års priser for vand og afløb er netop blevet godkendt af Odense Byråd. Priserne træder i kraft 1. januar 2024.

 

I 2024 bliver den samlede pris for vand og afløb 57,53 kr. pr. kubikmeter. 
Heraf går 6,65 kr. til det rene vand fra hanen og 32 kr. til afløb, det vil sige afledning og rensning af spildevand. Den resterende del af prisen dækker grønne afgifter, moms og tilskud til grundvandsbeskyttelse.

Vandprisen stiger

Vandprisen stiger i 2024 i forhold til året før. Prisen på drikkevand stiger med 0,15 kr. pr. m3, mens prisen på afledning og rensning af spildevand stiger med 2,50 kr. pr. m3.

I Odense bruger hver person i gennemsnit 95 liter vand i døgnet, hvilket svarer til ca. 35 m3 om året (det kan dog variere meget fra person til person). Tager vi som eksempel en husstand med et årsforbrug på 120 m3, betyder de nye priser en stigning på knap 400 kr. om året på vandregningen.

Byudvikling og stigende forbrugsudgifter øger vandprisen

Prisstigningerne hænger sammen med de generelt øgede priser i samfundet, bl.a. på el og brændstof. Derudover påvirkes vandprisen også af, at der er fart på udviklingen i VandCenter Syds ejerkommuner – og det kræver store investeringer i vand og spildevand. 

Bl.a. skal vi i 2024 gennemføre separatkloakering flere steder i Odense og Nordfyns kommuner samt etablere vandforsyning og spildevandshåndtering til en række nyudstykkede bolig- og erhvervsområder. Derudover skal der i det kommende år installeres 25.000 fjernaflæste vandmålere, ligesom vi fortsat vil investere i løsninger til at beskytte grundvandet mod forurening. 
Her kan du se de seneste års prisudvikling på vand og afløb. 

Du finder alle detaljer og priser i vores tekniske prisliste: Priser 2024 (download PDF).
Herunder kan du se, hvordan prisen er sammensat. 

Pris på vand pr. m3 i 2024:

Vand 6,65 kr.m3
Grundvandskrone 1,00 kr.m3
Statsafgift på vand 6,37 kr.m3
Ialt. excl. moms 14,02 kr.m3
Moms 25% 3,51 kr.m3
I alt inkl. moms 17,53 kr.m3

+ Fast årlig målerafgift på 600 kr. inkl. moms pr. måler. 

Pris på afløb pr. m3 i 2024:

Vandafledningsbidrag 32,00 kr.m3
Moms 25% 8,00 kr.m3
I alt inkl. moms 40,00 kr.m3
 
+ Fast årlig vandafledningsafgift på 750 kr. inkl. moms pr. stk