Spring til indhold

Registrer oversvømmelse

Stregtegning af oversvømmelse - vand på grunden

Klimaændringerne betyder mere vand og flere oversvømmelser. Jo bedre overblik vi har over oversvømmelserne, jo bedre kan vi planlægge vores fremtidige indsats for at værne byer og natur imod dem. 

Hjælp os med at forebygge oversvømmelser

Har du vand i kælderen efter et regnvejr, eller er din have forvandlet til en sø? Det kan også være du skal gennem store vandmasser på din cykel eller i din bil, fordi vejen er oversvømmet. Uanset hvilken type oversvømmelse, der er tale om, så har vi hos VandCenter Syd brug for et overblik, så vi kan finde ud af, hvor udfordringerne er størst. Og det kan du hjælpe os med.

Vi bruger alle de indkomne oplysninger til at vurdere, hvor en klimatilpasningsindsats er til størst gavn.

Dit ansvar som grundejr

Får du vand i kælderen i forbindelse med regnvejr, har du som grundejer ansvaret for at sikre din kælder mod oversvømmelser og din ejendom mod skadevirkninger*. Et højvandslukke installeret af en autoriseret kloakmester er en blandt flere foranstaltninger for at holde din kælder fri for vand. 

Har du fået vand i kælderen, må du meget gerne anmelde oversvømmelsen. Dine registreringer hjælper os med at planlægge vores fremtidige indsats.

*VandCenter Syd har ikke ansvar for evt. vand i din kælder i henhold til vores Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand. VandCenter Syd har kun pligt til at afvande fra stueplan.