Spring til indhold

Registrer oversvømmelse

Stregtegning af oversvømmelse - vand på grunden

Klimaændringerne betyder mere vand og flere oversvømmelser. Jo bedre overblik vi har over oversvømmelserne, jo bedre kan vi planlægge vores fremtidige indsats for at værne byer og natur imod dem. Vi sætter stor pris på alle oplysninger om oversvømmelser, som vi bruger til at vurdere, hvor en klimatilpasningsindsats er til størst gavn.