Spring til indhold

Find ledningsoplysninger

Stregtegning af rør

Her får du adgang til VandCenter Syds registrerede oplysninger om vandstik, stophaner, regn- og spildevandsledninger.

Du finder ledningsoplysninger på de to kort herunder. Det første kort dækker drikkevandsnettet, mens det andet kort viser spildevandsnettet i VandCenter Syds forsyningsområde.


Til VVS'eren: Kort over stik og stophaner på drikkevandsnettet

Søg på en specifik adresse eller zoom helt ind på en ejendom for at se stik og stophaner.
Vær opmærksom på, at stophaner kun må betjenes af en autoriseret VVS-installatør.

Du finder signaturforklaring og linealværktøj på de blå knapper yderst til højre på kortet.
Bemærk: De sorte hjælpestreger på kortet er ikke stikledninger. De udpeger blot de adresser, der er koblet på en specifik stikledning.

OBS: Hvis du skal udføre gravearbejde, skal du altid først lave en graveforspørgsel hos LER (https://ler.dk)

Se kort i fuld skærm


Til kloakmesteren: Kort over regn- og spildevandsledninger

Stik/tilslutninger på hovedledninger er vist i forskellig detaljeringsgrad ud fra de data, vi har.

Du kan søge på en specifik adresse og bruge linealværktøjet til at måle afstande på kortet. Du kan også få vist en signaturforklaring via den blå knap yderst til højre på kortet.

OBS: Hvis du skal udføre gravearbejde, skal du altid først lave en graveforspørgsel hos LER (https://ler.dk).

 

Se kortet i fuld skærm