Spring til indhold

Tømning af tanke

Stregtegning af tømning af tank - slamsuger

Bundfældningstanke er registreret hos VandCenter Syd, og vi sørger for årlig tømning og tilsyn med tankene. Alle bundfældningstanke i Odense og Nordfyns kommuner samt samletanke i Nordfyns Kommune skal følge den obligatoriske kommunale tømningsordning.

Selve tømningen udføres af FKS Slamson og administreres af VandCenter Syd.
Har du spørgsmål til ordningen, så kontakt os på tlf. 63 13 23 33 eller info@vandcenter.dk.
Tømningen sker én gang årligt i perioden marts til december. Du bliver varslet 
via sms, mail eller varslingsbrev ca. 2 uger før tømningen. Kontakt os, hvis du ønsker at bestille en ekstra tømning af din tank.

Se hvornår din tank bliver tømt næste gang

Du skal bruge tankkode og ejerkode, som du finder på din seneste tømningsrapport.

Log ind og se din tømningskalender her. 


Tilmeld dig ordningen

Er du ikke allerede tilmeldt, kan du blive det her:
Hvis du bor i Odense Kommune:
Industrimiljø ved Odense Kommune: tlf. 66 13 13 72 og miljo@odense.dk.

Hvis du bor Nordfyns Kommune:
Natur og Miljø ved Nordfyns kommune: tlf. 64 82 81 80 og teknisk@nordfynskommune.dk.

Regler og retningslinjer

Se de nærmere bestemmelser for tømning og betaling her. 

Odense Kommune:
Regulativ for tømning og kontrol af bundfældningstanke i Odense Kommune

Nordfyns Kommune: 

Tømningsregulativ for bundfældningstanke og samletanke


Dine forpligtelser

Dit dæksel må maksimalt veje 50 kg

Dit dæksel må ikke veje mere end 50 kg. Hvis det vejer mere, skal du udskifte det til et letvægtsdæksel, der placeres i terrænhøjde. Hvis dæksler over 50 kg ikke er udskiftet ved næste tømning, bliver der udstedt et påbud fra kommunen.

Kun spildevand i tanken

Der må kun ledes almindeligt spildevand til din tank.
Vådservietter, hygiejneartikler og klude må ikke komme i afløbet, da det vil kræve en ekstratømning af tanken for ejers regning.

Hvis der konstateres fejl eller mangler ved tanken, er det ejers ansvar straks at få fejlene udbedret af en autoriseret kloakmester.