Spring til indhold

5. - 7. klasse

Stregtegning af undervisning

I 5. - 7. klasse er børnene store nok til at kunne løse større selvstændige projekter, hvor de selv skal lave research på et emne og omsætte deres viden til et færdigt produkt.

Lav en klimaavis

Eleverne kan lave en avis, der behandler en problemstilling relateret til vand - fx hvad stigende mængder regn betyder for deres by, og hvordan man kan udnytte regnvandet på en positiv måde, så det ikke bare havner i kloakken eller laver oversvømmelser.

Skal vi fx anlægge flere parker i Odense? Skal der laves springvand og vandløb ned gennem gågaden? Skal husene hjemme på vejen have græs og geder på taget? Skal skolen have en mangrovesump, hvor man kan lege biolog?
 
Avisøvelsen kan bruges tværfagligt og kobles til en række forskellige fag:

Dansk 

Øvelsen træner eleverne i at sætte sig ind i et komplekst emneområde samt i at videreformidle viden om dette emne ved hjælp af forskellige sproglige og tekstmæssige værktøjer. Eleverne kan arbejde med tekstgenrer og deres forskelligheder.

Natur/Teknik, Geografi, Fysik/Kemi og Biologi 

Øvelsen giver lejlighed til at arbejde med vejr- og klimamæssige begreber samt sammenhængen mellem naturlige klimasvingninger og samfundets påvirkninger af klimaet. Eleverne kan sammenligne vejrfænomener og vejrudsigter i deres eget lokalområde med andre områder samt diskutere konsekvenser af forandringer i vejr og klima. Bæredygtig byudvikling under forskellige klimaforhold er et andet relevant emne, ligesom forståelse for vandets kredsløb er nyttig baggrundsviden.

Matematik

Mange aspekter af øvelsen kan undersøges matematisk. Eleverne kan fx arbejde med koordinatsystemer og beskrive nedbørsmængder, -frekvenser og andre vejrdata grafisk. Det kan også være relevant at lave beregninger på fx rumindholdet af kloakrør i forskellige størrelser, pladsen i byens samlede kloaksystem m.v.

Billedkunst

Øvelsen giver eleverne lejlighed til at producere forskellige billedtyper samt arbejde med layout i opsætningen af klimaavisen. Den overordnede øvelse er kommunikation ved hjælp af visuelle virkemidler. Eleverne kan fx producere malerier, tegninger, collager, plancher, fotoserier m.v., der behandler konkurrencens emne. Derudover lægger konkurrencen op til at arbejde med arkitektur, fx i forbindelse med brug af regnvand i bybilledet. 

Tag på besøg

Besøg et vandværk eller besøg et renseanlæg og se, hvor vandet kommer fra - og hvor det ryger hen, når vi har brugt det. Fra 6. klasse og op er børnene store nok til at få et vist udbytte af at opleve drikke- og spildevandsprocesser i virkeligheden. Forbered jer godt hjemmefra, så børnene har en grundforståelse for processerne og har en chance for at følge med under besøget.

Surf ud efter inspiration

Nettet byder på en guldgrube af undervisningsmateriale, quizzer, film og andet godt om vand og spildevand. Kig på vores lærerige links, og bliv inspireret.