Spring til indhold

8.-10. klasse

Stregtegning af undervisning

Børn og unge skal mødes gennem de medier, som de nu engang benytter sig mest af.

Internettet spiller her en stor rolle, og VandCenter Syd har derfor i samarbejde med en række andre danske virksomheder inden for vandbranchen været med til at udvikle hjemmesiden www.vandetsvej.dk. På denne side findes der både opgaver til eleverne og gode råd til læreren i forhold til planlægningen af undervisningen.

Surf ud efter mere inspiration

Nettet byder i det hele taget på en guldgrube af undervisningsmateriale, quizzer, film og andet godt om vand og spildevand. Kig på vores lærerige links og bliv inspireret.

Tag på besøg

Besøg et vandværk og et renseanlæg og se, hvor vandet kommer fra - og hvor det ryger hen, når vi har brugt det. Fra 8. klasse er eleverne store nok til at få udbytte af at opleve drikke- og spildevandsprocesser i virkeligheden. Forbered jer godt hjemmefra, så eleverne har en grundforståelse for processerne og har en chance for at følge med under besøget.