Spring til indhold

Børnehave og børnehaveklasse

Stregtegning af fisk i akvarie

Det vand, vi anvender i dag, har været på jorden, siden den blev skabt. Vi har med andre ord hverken mere eller mindre af det, og det er derfor vigtigt, at vi passer godt på det. 

Vandets kredsløb 

Vandets kredsløb er kompliceret, og det kræver både koncentration og interesse fra barnets side at forstå, hvad det handler om. For at fange børnenes opmærksomhed er det derfor et godt udgangspunkt at give dem lov til at bruge deres sanser og lade dem lære gennem erfaring.

Her får du nogle tips til, hvordan du kan arbejde med vandets kredsløb, så selv de helt små kan være med.
 

Øvelse 1: Lav en mini-boring

Til denne øvelse skal du bruge:

  • 1 akvarie
  • 1 plastikrør med små huller
  • 1 ren plastikslange
  • 1 vandkande
  • 1 stor vanddunk
  • Grus til at fylde akvariet

Fyld akvariet med grus, og dæk det med græs, så det symboliserer jordens undergrund. Stik dernæst plastikrøret med de små huller ned i jorden og før en ren plastikslange ned i røret. Plastikrøret symboliserer en vandboring og slangen en hævert.

Når opstillingen er på plads, udstyres børnene med en fyldt vandkande, så de kan "regne" ned på jorden i akvariet og se, hvordan vandet siver ned i undergrunden. Når jorden er tilstrækkelig våd, siver vandet ind i røret, og børnene kan nu i første omgang suge vandet op med munden for derefter at lade det løbe ned i en vanddunk.

Nu ved børnene, hvordan regnvand hentes op fra jorden ved hjælp af hævertprincippet.
 

Øvelse 2: Vandværk på flaske

Inden grundvandet bliver til drikkevand, skal det renses. Dette sker på vandværket ved hjælp af bl.a. iltning og filtrering. Du kan selv vise børnene princippet bag filtreringen af vandet ved hjælp af en sodavandsflaske.

Det skal du bruge: 

  • 1 stor sodavandsflaske (1 ½ liter)
  • Grus
  • Småsten

Skær bunden af flasken og fyld den med først sten, dernæst grus. Hæld derefter vandet fra boringen over i flasken, lad det løbe gennem filtermaterialet og ud af flaskens mund. Vandet er nu "renset" (men drik det ikke).