Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Drikkevandskvalitet

Stregtegning af kande og glas

Vand fra hanen er mindst lige så godt og rent som flaskevand - og så er det 200-500 gange billigere! Her kan du læse om vores arbejde med vandkvalitet.

Tjek på vandkvaliteten

Vi fører skarp kontrol med drikkevandet og sender mange prøver af drikkevandet til analyse. Prøverne er taget på vandværkerne og hos udvalgte forbrugere. Herunder kan du se den gennemsnitlige kvalitet af vores drikkevand i 2017, holdt op i mod lovkravene og de tilsvarende tal for 2016.

Analyseparameter  

Enhed    
        
2016 

2017 

Højest tilladelige
værdier
Hårdhedsgrad ºdH

15-20,7

15,2-19,7 30
Jern mg/l 0,01 0,008 0,2
Mangan mg/l 0,001 > 0,002 0,02
Kimtal 22 grader antal/ml 2 3 200
Kimtal 37 grader antal/ml 1 0 20
Bakterier coliforme)* antal/100 ml  0 0 0
Bakterier (E-coli)** antal/100 ml 0 0 0
**Der har i 2017 været enkelte sager med påvisning af coliform bakterier/E. coli. Disse sager blev håndteret i tæt samarbejde med myndighederne. En oversigt kan findes her nedenfor.

Hårdhedsgrad 

Vandet i VandCenter Syds forsyningsområde er "temmelig hårdt" til "hårdt". Hårdheden kan variere lidt, fordi vandet kommer fra forskellige vandværker.
"Hårdhed" beskriver vandets indhold af calcium og magnesium, og hårdt vand indeholder meget af begge dele. Vandets hårdhedsgrad har bl.a. betydning for dosering af vaskemiddel i vaskemaskinen - se emballagen til dit vaskemiddel.

UV-behandling

VandCenter Syd er i 2015 gået i gang med at indføre UV-behandling på udvalgte steder i vandforsyningssystemet i Odense. Behandlingen er en ekstra tryghed for forbrugerne, da den slår eventuel forurening med bakterier ned - forurening, der fx kan opstå i forbindelse med brud på ledningerne. Den store gevinst er også, at en eventuel forurening hurtigt kan spores og begrænses, fordi anlæg og ledninger med UV-anlæg kan udelukkes, når man skal finde forureningskilden. Dermed vil færre forbrugere blive berørt i en forureningssituation.  UV-behandlingen har krævet tilladelse fra Odense Kommune, og denne er givet under forudsætning af, at VandCenter Syd opretholder et fortsat højt niveau på arbejdet med vandkvalitet. Opsætning af UV-anlæg fortsætter i 2016.

Overskridelser

VandCenter Syd skal jf. bekendtgørelse nr. 802 af 1. juni 2016 informere om drikkevandets kvalitet – og også oplyse om overskridelser af fastsatte max. værdier. så som kimtal, nitrit, jern mm.

Vi har i august 2017 gjort fund af pesticidet desphenyl-chloridazon over grænseværdien på nogle vandværker og boringer. Du kan læse mere om pesticidfundet her.

Overskridelser i 2017 kan ses i nedenstående excel-dokument - og er blevet håndteret i samarbejde med kommunen. 
Overskridelser 2017(Excel-fil)

Ingen af tilfældene har udgjort sundhedsrisiko for forbrugerne. 

Ønsker du at kontakte VandCenter Syd vedr. en eller flere af overskridelserne, så oplys venligst en overskridelses specifikke sagsnummer - som anført i excel-dokumentet.