Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Drikkevandskvalitet

Stregtegning af kande og glas

Vand fra hanen er mindst lige så godt og rent som flaskevand - og så er det 200-500 gange billigere! Her kan du læse om vores arbejde med vandkvalitet.

Tjek på vandkvaliteten

Vi fører skarp kontrol med drikkevandet og sender mange prøver af drikkevandet til analyse. Prøverne er bl.a. taget på vandværkerne og hos udvalgte forbrugere. Herunder kan du se udvalgte værdier for vores drikkevandskvalitet i 2018 samt antal sager med overskridelse af bakterietal og pesticidfund.

Analyseparameter    Enhed    2018   Højest tilladelige 
værdier
 Hårdhedsgrad - interval (målt på vandværk)  ºdH  15 -19  30
 Gennemsnitligt indhold af jern (målt ved forbrugeres vandhaner)  mg/l  0,011  0,2
 Gennemsnitligt indhold af mangan (målt ved forbrugeres vandhaner)  mg/l  0,002  0,02
 Antal tilfælde med overskridelse af bakterietal
(prøver udtaget ved forbrugere)
 antal  3*  -
 Antal tilfælde med overskridelser af pesticid (målt på vandværker)  antal  2  -


* I 2018 har vi haft tre overskridelser på bakterietal (kimtal 22, målt ved forbrugerne). Derudover har vi ved egenkontroller haft yderligere seks overskridelser fundet ved vores drikkevandsposte og i forbindelse med fornyelse af vandledninger. Sagerne blev håndteret i tæt samarbejde med myndighederne. Der var ikke risiko for forbrugernes sundhed.

Ny bekendtgørelse

I 2018 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som betyder, at vi skal tage vores vandprøver hos kunderne. Året 2018 har været en overgangsperiode, hvor vi bl.a. har ventet på en vejledning fra ministeriet. Vi har udtaget 35 % af de prøver, som efter den nye bekendtgørelse er lovpligtige. Ud over de lovpligtige prøver, har vi udtaget en lang række supplerende vandprøver, Desuden har vi i løbet af 2018 - i samarbejde med vores tilsynsførende kommuner – udarbejdet et analyseprogram, der lever op til den nye bekendtgørelse.

Dette program er sat i gang fra 1. januar 2019. Vi vil fortsætte med også at udtage prøver på vores vandværker og ledningsnet. 

Hårdhedsgrad 

Vandet i VandCenter Syds forsyningsområde er "temmelig hårdt" til "hårdt". Hårdheden kan variere lidt, fordi vandet kommer fra forskellige vandværker.
"Hårdhed" beskriver vandets indhold af calcium og magnesium, og hårdt vand indeholder meget af begge dele. Vandets hårdhedsgrad har bl.a. betydning for dosering af vaskemiddel i vaskemaskinen - se emballagen til dit vaskemiddel.

UV-behandling

I 2015 gik vi igang med at indføre UV-behandling på udvalgte steder i vandforsyningssystemet i Odense. Behandlingen er en ekstra tryghed for forbrugerne, da den slår eventuel forurening med bakterier ned. Den store gevinst er også, at en eventuel forurening hurtigt kan spores og begrænses, fordi anlæg og ledninger med UV-anlæg kan udelukkes, når man skal finde forureningskilden. Dermed vil færre forbrugere blive berørt i en forureningssituation.  UV-behandlingen har krævet tilladelse fra Odense Kommune, og denne er givet under forudsætning af, at VandCenter Syd opretholder et fortsat højt niveau på arbejdet med vandkvalitet. Opsætning af UV-anlæg fortsætter i 2019.

Overskridelser

VandCenter Syd skal jf. Drikkevandsbekendtgørelsen informere om overskridelser af fastsatte max. værdier for bakterietal, pesticider mm.

Alle overskridelser i 2018 fundet hos forbrugere og ved egenkontroller kan ses i nedenstående excel-dokument. 

Vi har i august 2017 for første gang gjort fund af pesticidet desphenyl-chloridazon, og i flere tilfælde var det fund over grænseværdien. I 2018 var der igen kortvarigt overskridelser, som hurtigt blev håndteret og bragt ned under den tilladte værdi.

Alle sager er blevet håndteret i tæt samarbejde med vores myndigheder, og ingen af tilfældene har udgjort sundhedsrisiko for forbrugerne.

Ønsker du at kontakte VandCenter Syd vedr. en eller flere af overskridelserne, så oplys venligst en overskridelses specifikke sagsnummer - som anført i det excel-dokument, som findes på linket ovenfor.