Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Kvalitetskontrol drikkevand

Stregtegning af glas

Vand er det vigtigste levnedsmiddel, vi har. For at sikre dig sundt og sikkert vand i hanen kontrollerer vi løbende kvaliteten af både grundvand og drikkevand.

Sådan kontrolleres drikkevandet

Vandkvaliteten bliver kontrolleret flere steder på vandets vej fra indvinding til forbruger. Kontrollen bliver planlagt efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen, som vi supplerer med mange ekstra prøver, udover de 4 lovpligtige.

 

  • I boringerne kontrollerer vi det ubehandlede grundvand hvert 3. år.
  • På vandværkerne foretager vi mikrobiologisk kontrol af grundvandet og drikkevandet 1-2 gange om måneden. Desuden foretager vi 4-5 gange årligt en kontrol af drikkevandet for en lang række stoffer og parametre.
  • I vandledningerne foretager vi kontrol af drikkevandet udvalgte steder ca. 180 gange årligt.

Læs mere om kontrollen i Drikkevandsbekendtgørelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet ("Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg"). Gældende version kan altid findes på www.retsinformation.dk.
 

Hvad analyserer vi for?

VandCenter Syds analyseprogram er meget omfattende. Vi foretager betydeligt flere analyser, end der lovmæssigt er krav om.
 
Vi undersøger både vandet for de stoffer, der naturligt er i det, og for dem, der normalt ikke hører hjemme i vandet - de såkaldt miljøfremmede stoffer. De miljøfremmede stoffer kan fx være chlorerede opløsningsmidler, pesticider og rester af benzin og olie. Derudover måler vi bl.a. kimtal og bakterier 34 forskellige steder i forsyningsnettet.

Hvem udfører kontrollen?

Den offentlige vandkontrol udføres af firmaet AGROLAB. Vi supplerer selv den offentlige kontrol med ca. 600 - 800 årlige egenkontrolanalyser. Disse ekstra analyser udføres på vores initiativ og analyseres hos AGROLAB.
 
Som privatperson kan du til enhver tid for egen regning få foretaget en vandanalyse ved at kontakte et laboratorium.