Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Pesticidfund

Stregtegning af vandkvalitet drikkevand

I august 2017 fandt vi pesticid over grænseværdien på to af vores vandværker. Vi fik hurtigt bragt indholdet under grænseværdien og åbnet vores værker igen – men stoffet er stadig en udfordring. 

Denne side er sidst opdateret d. 21.05-2019

VandCenter Syd måtte i august 2017 lukke Dalumværket og Lindvedværket, da vi fandt et pesticid-nedbrydningsstof ved navn desphenyl-chloridazon over den tilladte grænseværdi. Vi lagde vores indvindingsstrategi om og kunne kort efter igen levere drikkevand, der overholdt grænseværdien. 

Stoffet er ikke sundhedsfarligt i de koncentrationer, vi har fundet.

Forureningen med desphenyl-chloridazon har vist sig at være et landsdækkende problem, hvor Fyn er hårdt ramt. Hos VandCenter Syd har vi fund af stoffet på over halvdelen af vores indvindingsboringer. Det betyder, at vi i dag har begrænset eller lukket for indvindingen fra en række boringer, og i stedet skruet op for andre.

Siden da har vi fulgt vores vandkvalitet ekstra nøje, og vores forbrugere kan trygt drikke vandet fra hanen.

I februar 2018 havde vi en mindre overskridelse af grænseværdien for desphenyl-chloridazon i drikkevandet fra Lindvedværket, som skyldtes, at indholdet i boringerne var steget. I juni 2018 havde vi igen en mindre overskridelse. Det skyldes et forkert tal i en beregningsmodel på et tidspunkt, hvor kapaciteten samtidig var presset.  

Vi lægger løbende vandanalyser fra vores vandværker på hjemmesiden.

Viden og overvågning

Fund af pesticid har sat en helt ny dagsorden for forsyningssikkerhed, og vi har i flere tilfælde hjulpet mindre vandværker på Fyn - fx med rådgivning om nye og eksisterende boringer.

Vi arbejder med at klarlægge, hvor stort problemet med pesticider er på vores kildepladser - hvor stor er udbredelsen af desphenyl-chloridazon, og finder vi andre pesticider, som senere kan vise sig at give problemer i vores drikkevand? Fordi transporttiden af pesticider og nedbrydningsprodukter gennem jordlagene og grundvandet er lang - og afhænger af en lang række af faktorer - er det fortsat usikkert, om problemet bliver større eller mindre over tid. Dette ønsker vi og mange andre forsyninger i Danmark at blive klogere på. 

Som vandselskab har vi pligt til at teste vores drikkevand for uønskede stoffer. Listen over stoffer i det obligatoriske analyseprogram omfatter dog ikke alle stoffer, der findes, og i sommeren 2017 var stoffet desphenyl-chloridazon ikke på listen. Det er det nu.

For at undgå en gentagelse er offentlige myndigheder, vandselskaber og brancheorganisationer gået sammen, og i slutningen af 2018 kom en arbejdsgruppe med en række anbefalinger, der styrker processen med at samle og kvalificere al tilgængelig viden til brug for vandværkernes kontrol af vandkvaliteten. Der strammes med andre ord op på systemet, der skal opdage nye problemstoffer.

Ved en række lejligheder har VandCenter Syd testet for stoffer udover dem, vi er forpligtet til. Fx hvis der har været gjort fund hos andre vandselskaber, eller der har været en ny relevant analysepakke for pesticider. I 2018 gik vi i partnerskab med Region Syddanmark og Odense Kommune om at screene for eventuelt andre nye stoffer på to udvalgte kildepladser Samarbejdet gør os klogere på potentielle kilder til forurening, der ligger tæt på vores kildepladser.

Fremtiden
VandCenter Syd arbejder på at beskytte fremtidens grundvand. Bl.a. er vi med til at rejse skov over vigtige grundvandsmagasiner og indgå dyrkningsaftaler, så der ikke sprøjtes i disse områder. 

 

Læs mere

Desuden kan du læse mere på siden med ”Spørgsmål og svar om fund af pesticid”.


Andre uønskede stoffer

Andre vandselskaber har oplevet problemer med N,N-dimethylsulfamid (DMS), og det har været omtalt i medierne af flere omgange. Dette stof har vi ikke i vores drikkevand.

Et andet stof, der har været stor opmærksomhed på, er chlorothalonil-amidsulfonsyre. Det finder vi heller ikke i vores drikkevand.