Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Pesticidfund

Stregtegning af vandkvalitet drikkevand

I august 2017 fandt vi pesticid over grænseværdien på to af vores vandværker. Vi fik hurtigt bragt indholdet under grænseværdien og åbnet vores værker igen – men stoffet er stadig en udfordring. 

Denne side er sidst opdateret d. 25.02-2019

VandCenter Syd måtte i august 2017 lukke Dalumværket og Lindvedværket, da vi fandt et pesticid-nedbrydningsstof ved navn desphenyl-chloridazon over den tilladte grænseværdi. Vi lagde vores indvindingsstrategi om og kunne kort efter igen levere vand, der overholdt grænseværdien. 

Stoffet er ikke sundhedsfarligt i de koncentrationer, vi har fundet.

Forureningen med desphenyl-chloridazon har vist sig at være et landsdækkende problem, hvor Fyn er hårdt ramt. Hos VandCenter Syd har vi fund af stoffet på cirka halvdelen af vores indvindingsboringer. Vi har fund over grænseværdien på cirka en fjerdedel af vores indvindingsboringer. Det betyder, at vi i dag har begrænset eller lukket for indvindingen fra en række boringer, og i stedet skruet op for andre.

Siden da har vi fulgt vores vandkvalitet ekstra nøje for at kunne levere rent vand.

I februar 2018 havde vi en mindre overskridelse af grænseværdien for desphenyl-chloridazon i drikkevandet fra Lindvedværket, som skyldtes, at indholdet i boringerne var steget. I juni 2018 havde vi igen en mindre overskridelse. Det skyldes et forkert tal i en beregningsmodel på et tidspunkt, hvor kapaciteten samtidig var presset.  

Vi lægger løbende vandanalyser fra vores vandværker på hjemmesiden.

Viden og overvågning

Fundet af pesticid har sat en helt ny dagsorden for forsyningssikkerhed, og vi har i flere tilfælde hjulpet mindre vandværker på Fyn - fx med rådgivning om nye og eksisterende boringer.

Vi har arbejdet med at vurdere, hvad vi kan forvente os af den konkrete forurening med desphenyl-chloridazon. Fordi det er et nedbrydningsprodukt, kan problemet blive større eller mindre over tid – afhængig af hvor, hvornår og hvor meget, der er anvendt af det pesticid, stoffet stammer fra.

Som vandselskab har vi pligt til at teste vores drikkevand for uønskede stoffer. Listen over stoffer i det obligatoriske analyseprogram omfatter dog ikke alle stoffer, der findes, og i sommeren 2017 var stoffet desphenyl-chloridazon ikke på listen. Det er det nu. 

For at undgå en gentagelse er offentlige myndigheder, vandselskaber og brancheorganisationer gået sammen, og i slutningen af 2018 kom en arbejdsgruppe med en række anbefalinger, der styrker processen med at samle og kvalificere al tilgængelig viden til brug for vandværkernes kontrol af vandkvaliteten. Der strammes med andre ord op på systemet, der skal opdage nye problemstoffer.

Ved en række lejligheder har VandCenter Syd testet for stoffer udover dem, vi er forpligtet til, fx hvis der har været gjort fund hos andre vandselskaber. I 2018 er vi desuden gået i partnerskab med Region Syddanmark og Odense Kommune om at screene for eventuelt andre nye stoffer i grundvandet.

 

Læs mere

Desuden kan du læse mere på siden med ”Spørgsmål og svar om fund af pesticid”.

 

Andre vandselskaber har oplevet problemer med N,N-dimethylsulfamid (DMS), og det har været omtalt i medierne af flere omgange. Dette stof finder vi under grænseværdien på nogle af vores boringer.

Vi har ikke fund i det vand, der sendes ud til forbrugerne fra vores vandværker. Det kan bl.a. skyldes, at flere boringer leverer til det enkelte vandværk, og et lille fund derfor bliver fortyndet.

 

Test for andre uønskede stoffer

Den 6. juni 2018: VandCenter Syd har undersøgt for nyt pesticid / Pressemeddelelse
Den 18. januar 2018: Rene vandprøver / Nyhed