Spring til indhold

Pesticidfund

Stregtegning af vandkvalitet drikkevand

Vi og andre vandværker har de sidste par år oplevet udfordringer med fund af nye pesticider. Her kan du få et overblik og se, hvordan VandCenter Syd håndterer situationen

Denne side er sidst opdateret d. 15.06-2021

VandCenter Syd måtte i august 2017 lukke Dalumværket og Lindvedværket, da vi fandt et pesticid-nedbrydningsstof ved navn desphenyl-chloridazon over den tilladte grænseværdi. Vi lagde vores indvindingsstrategi om og kunne kort efter igen levere drikkevand, der overholdt grænseværdien. 

Stoffet er ikke sundhedsfarligt i de koncentrationer, vi har fundet.

Forureningen med desphenyl-chloridazon har vist sig at være et landsdækkende problem, hvor Fyn er hårdt ramt. Hos VandCenter Syd har vi fund af stoffet på over halvdelen af vores indvindingsboringer. Det betyder, at vi i dag har begrænset eller stoppet indvindingen fra en række boringer, og i stedet skruet op for andre.

Siden da har vi fulgt vores vandkvalitet ekstra nøje, og vores forbrugere kan trygt drikke vandet fra hanen. 

Vi lægger løbende vandanalyser fra vores vandværker på hjemmesiden.

Efterspørgsel på viden 

Fund af pesticid har sat en helt ny dagsorden for forsyningssikkerhed, og vi har i flere tilfælde hjulpet mindre vandværker på Fyn - fx med rådgivning om nye og eksisterende boringer.

Vi arbejder med at klarlægge, hvor stort problemet med pesticider er på vores kildepladser - hvor stor er udbredelsen af desphenyl-chloridazon, og finder vi andre pesticider, som senere kan vise sig at give problemer i vores drikkevand? Fordi transporttiden af pesticider og nedbrydningsprodukter gennem jordlagene og grundvandet er lang - og afhænger af en lang række af faktorer - er det fortsat usikkert, om problemet bliver større eller mindre over tid. Dette ønsker vi og mange andre forsyninger i Danmark at blive klogere på. 

Overvågning styrket

Som vandselskab har vi pligt til at teste vores drikkevand for uønskede stoffer. Listen over stoffer i det obligatoriske analyseprogram omfatter dog ikke alle stoffer, der findes, og i sommeren 2017 var stoffet desphenyl-chloridazon ikke på listen. Det er det nu.

For at undgå en gentagelse er offentlige myndigheder, vandselskaber og brancheorganisationer gået sammen, og i slutningen af 2018 kom en arbejdsgruppe under Miljøstyrelsen med en række anbefalinger, der styrker processen med at samle og kvalificere al tilgængelig viden til brug for vandværkernes kontrol af vandkvaliteten. Dette arbejde resulterede i februar 2020 i, at Miljøstyrelsen kunne præsentere de første resultater af en massescreening for pesticidstoffer i grundvandet. 

Ved en række lejligheder har VandCenter Syd testet for stoffer udover dem, vi er forpligtet til. Fx hvis der har været gjort fund hos andre vandselskaber, eller der har været en ny relevant analysepakke for pesticider. Vi er også med i et partnerskab med Region Syddanmark og Odense Kommune om at screene for eventuelt andre nye stoffer på to udvalgte kildepladser Samarbejdet gør os klogere på potentielle kilder til forurening, der ligger tæt på vores kildepladser.

Fremtiden
VandCenter Syd arbejder på at beskytte fremtidens grundvand. Bl.a. er vi med til at rejse skov over vigtige grundvandsmagasiner og indgå dyrkningsaftaler, så der ikke sprøjtes i disse områder. 

Arbejdet har desuden fået en fremtrædende placering i vores strategi 2020-2024.

 

Læs mere