Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Pesticidfund

Stregtegning af vandkvalitet drikkevand

Sidste år fandt vi pesticid over grænseværdien på to af vores vandværker. Siden har vi lagt driften om og skruet op for overvågningen af vores vandkvalitet. Denne side samler information om temaet.

Denne side er sidst opdateret d. 26.10-2018

 

VandCenter Syd måtte i august 2017 lukke Dalumværket og Lindvedværket, da vi fandt et pesticid-nedbrydningsstof ved navn desphenyl-chloridazon over den tilladte grænseværdi. Vi lagde vores indvindingsstrategi om og kunne kort efter igen levere vand, der overholdt grænseværdien. 

Stoffet er ikke sundhedsfarligt i de koncentrationer, vi har fundet.

Forureningen med desphenyl-chloridazon har vist sig at være et landsdækkende problem, hvor Fyn er hårdt ramt. Hos VandCenter Syd har vi fund af stoffet på cirka halvdelen af vores indvindingsboringer. Vi har fund over grænseværdien på cirka en fjerdedel af vores indvindingsboringer. Det betyder, at vi i dag har begrænset eller lukket for indvindingen fra en række boringer, og i stedet skruet op for andre.

Siden da har vi fulgt vores vandkvalitet ekstra nøje for at kunne levere rent vand.

I starten af juni 2018 har vi igen haft en mindre overskridelse af grænseværdien for desphenyl-chloridazon. Det skyldes et forkert tal i en beregningsmodel på et tidspunkt, hvor kapaciteten samtidig var presset.

En opfølgende prøve fra 21. juni viste desværre, at vi fortsat havde en mindre overskridelse af grænseværdien. Prøven viste 0,12 mikrogram/l, hvor grænseværdien er 0,1 mikrogram/l. På den baggrund måtte vi skrue yderligere ned for indvindingen på de berørte boringer for at bringe vandet under grænseværdien igen. En ny vandprøve fra 6. juli, viser at indhold af desphenyl-chloridazon ikke længere kan spores i vandet. Dvs. det ligger under detektionsgrænsen på under 0,01 mikrogram pr liter.  

Vi lægger løbende vandanalyser fra vores vandværker på hjemmesiden.

Viden og overvågning

Siden august 2017 har vi sammen med regionen og andre vandselskaber set nærmere på den fremtidige forsyningssituation, og hvad vi kan forvente os af den konkrete forurening med desphenyl-chloridazon. Fordi det er et nedbrydningsprodukt, kan problemet blive større eller mindre over tid – afhængig af hvor, hvornår og hvor meget, der er anvendt af det pesticid, stoffet stammer fra.

Desuden har vi forholdt os til, hvordan vi fremover holder øje med nye forureningskilder. Som vandselskab har vi pligt til at teste vores drikkevand for uønskede stoffer. Listen over stoffer i det obligatoriske analyseprogram omfatter dog ikke alle stoffer, der findes, og i sommeren 2017 var stoffet desphenyl-chloridazon ikke på listen. På landsplan er der et arbejde i gang, der skal vurdere, om de initiativer, der allerede er sat i gang, er tilstrækkelige til at sikre, at der bliver analyseret for alle relevante stoffer.

Mens vi venter på en udmelding fra denne arbejdsgruppe, testede vi selv omkring årsskiftet 2017/2018 for en række stoffer, udover dem vi er forpligtet til. Disse test viste ingen nye problemer.

Pesticidsagen har sat en helt ny dagsorden for forsyningssikkerhed, og vi har i flere tilfælde hjulpet med rådgivning og gået i samarbejde med mindre vandværker på Fyn - fx om nye og eksisterende boringer.

 

Læs mere