Spring til indhold

Analyser af biogødning

Stregtegning af fisk

Her kan du se sammensætningen af vores biogødning (et restprodukt fra spildevandsrensningen). Tallene er opgjort for 2023.

 Parameter  Grænseværdi* VandCenter Syds biogødning***
 Chrom  100 mg/kg TS 23 mg/kg TS
 Zink  4.000 mg/kg TS 1020 mg/kg TS
 Kobber  1.000 mg/kg TS 351 mg/kg TS
 Cadmium  100 mg/kg P 18 mg/kg P
 Kviksølv  200 mg/kg P 15 mg/kg P
 Bly  10.000 mg/kg P 638 mg/kg P
 Nikkel  2.500 mg/kg P 448 mg/kg P
 LAS **)  1.300 mg/kg TS 331 mg/kg TS
 PAH **)  3 mg/kg TS 1,7 mg/kg TS
 NPE **)  10 mg/kg TS 1,4 mg/kg TS
 DEHP **)  50 mg/kg TS 8,1 m,g/kg TS 

* Til jordbrugsformål

**) NPE eller nonylphenolethoxylater er en gruppe af non-ioniske detergenter, hvis funktion, når de indgår i vaske- og rengøringsmidler, er at holde snavs og fedt opløst i vaskevandet. NPE anvendes blandt andet i rengørings- og vaskemidler, bilplejeprodukter, shampoo, malinger, lakker, cremer, smøreolier, plast, isoleringsskum og pesticider. Endvidere er storforbrugere af NPE tekstilbranchen, papirproducenter og den almindelige forbruger. NPE findes ofte i de samme produkter som LAS, der også er en non-ionisk detergent. DEHP bruges som blødgører i plast, og PAH¹er er tjærestoffer, som nedbrydes i efterfølgende komposteringsproces. PAH’er kommer derved under grænseværdien ved nedbrydning, og ikke pga. den fortynding som sker ved kompostering. 
TS = tørstof
P   = fosfor
***) Slam fra Nordøst og Nordvest er blevet transporteret til Ejby Mølle til afvanding. Slammet er blandet og deponeret med slam fra Ejby Mølle til forgasning og afvanding sammen med Ejby Mølles slam. Slutproduktet er biogødning som viderebehandles i en komposteringsproces hos Odense Renovation, inden det bruges som gødning på landbrugsjord.