Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Slamanalyser

Stregtegning af fisk

Her kan du se sammensætningen af vores slam (et restprodukt fra spildevandsrensningen). Tallene er opgjort for 2017.

 Parameter  Grænseværdi*  Slamværdier***
 Chrom  100 mg/kg TS  30 mg/kg TS
 Zink  4.000 mg/kg TS  962  mg/kg TS
 Kobber  1.000 mg/kg TS  377 mg/kg TS
 Cadmium  100 mg/kg P 34 mg/kg P
 Kviksølv  200 mg/kg P  26 mg/kg P
 Bly  10.000 mg/kg P  1.525 mg/kg P
 Nikkel  2.500 mg/kg P  938 mg/kg P
 LAS **)  1.300 mg/kg TS  406 mg/kg TS
 PAH **)  3 mg/kg TS  2,3 mg/kg TS
 NPE **)  10 mg/kg TS 4,5 mg/kg TS
 DEHP **)  50 mg/kg TS  6,6 mg/kg TS

* til jordbrugsformål

**) NPE eller nonylphenolethoxylater er en gruppe af non-ioniske detergenter, hvis funktion, når de indgår i vaske- og rengøringsmidler, er at holde snavs og fedt opløst i vaskevandet. NPE anvendes blandt andet i rengørings- og vaskemidler, bilplejeprodukter, shampoo, malinger, lakker, cremer, smøreolier, plast, isoleringsskum og pesticider. Endvidere er storforbrugere af NPE tekstilbranchen, papirproducenter og den almindelige forbruger. NPE findes ofte i de samme produkter som LAS, der også er en non-ionisk detergent. DEHP bruges som blødgører i plast, og PAH¹er er tjærestoffer.
TS = tørstof
P   = fosfor
***) Slam fra Nordøst og Nordvest er blevet transporteret til Ejby Mølle til afvanding. Slammet er blandet og deponeret med slam fra Ejby Mølle.