Spring til indhold

Vedligeholdelse af vandrør

Stregtegning af dråbe

Vandledningerne skal løbende vedligeholdes for at sikre, at vi kan levere drikkevand stabilt og uden vandspild. Vi renoverer løbende vandrørene ud fra en systematisk renoveringsplan.

Gamle ledninger udskiftes med nye

Vi renoverer og udskifter en del af vores vandrør hvert år. Vi prioriterer især at skifte gamle støbejerns- og eternitrør, da de med tiden bliver utætte og får belægninger, der reducerer vandtrykket og kan give snavset vand. 

Rørene udskiftes i prioriteret rækkefølge efter deres tilstand og en økonomisk helhedsvurdering.

Gamle rør erstattes med miljøvenlige PE-rør 
Vi erstatter de nedslidte vandrør med elastiske plastrør af miljøvenligt polyethylen, såkaldte PE-rør, der har en lang levetid. PE-rørene er nemme at arbejde med, lette og bøjelige – og skal blot svejses sammen for at vandledningen bliver tæt. Plastrørene beskadiges heller ikke så let, når jorden sætter sig. Rørene er helt glatte indvendig, så vandets indhold af kalk, jern og mangan har sværere ved at sætte sig fast og danne belægninger.

Løbende overvågning af vandforbruget

Vi holder løbende øje med, hvor meget vand, der løber igennem ledningsnettet. Ved at overvåge vandforbruget kan vi tilpasse vandforsyningen præcist til behovet og opdage udsving, der kan være tegn på utætheder.

Lækagesøgning (søgning efter utætheder) og overvågning af vandforbruget er et vigtigt grundlag for den måde, vi planlægger vores renoveringsarbejde på. Vi har inddelt ledningsnettet i mindre områder, såkaldte "kvarterzoner." Hver zone har udstyr, der måler vandforbruget i kvarteret. Ved at måle vandforbruget i mindre områder, bliver det lettere at indkredse utætheder.

At grave eller ikke at grave...
Når vandledningerne skal udskiftes, foregår det oftest ved at grave dem op. Det er dog en relativt dyr løsning, som forstyrrer beboere og trafik i området. Derfor arbejder vi i stigende grad med opgravningsfrie metoder, hvor rørene kan skiftes uden at skulle graves op.

To eksempler på opgravningsfrie metoder er rørsprængning og styret boring. 

Ved rørsprængning bruger man et sprængningshoved til at knuse den ledning, der skal udskiftes. Bag sprængningshovedet sidder den nye ledning, som langsomt trækkes gennem jorden, i takt med at den gamle ledning bliver sprængt i stykker.

Ved styret boring sender man et fjernstyret borehoved gennem jorden for at bore hul til ledningen. Via en sender i borehovedet kan man fra jordoverfladen holde øje med og styre, hvordan det underjordiske borehoved bevæger sig fremad.