Spring til indhold

Vedligeholdelse af vandrør

Stregtegning af dråbe

Vandledningsnettet skal vedligeholdes hele tiden for at holde vandledningerne i god stand og sikre, at vi altid kan levere rent drikkevand uden vandspild. Vi renoverer løbende vandrørene ud fra en systematisk renoveringsplan.

Gamle ledninger udskiftes med nye

Vi udskifter ca. 5 km vandforsyningsledning om året. Vi prioriterer især at få udskiftet gammeldags støbejerns- og eternitrør, da denne slags ledninger med tiden bliver utætte og får belægninger, der reducerer vandtrykket og kan give snavset vand. 

 

Derfor udskifter vi vandrørene 
Nogle vandrør stammer helt tilbage fra før 1950’erne, og i årenes løb har der været brugt flere forskellige materialer til at lave vandrør. Rørene udskiftes i prioriteret rækkefølge efter deres tilstand og i forhold til en økonomisk helhedsbetragtning.

Gamle rør erstattet med miljøvenlige PE-rør 
Vi erstatter de nedslidte vandrør med nye elastiske plastrør af miljøvenligt polyethylen, såkaldte PE-rør, der har en lang levetid. PE-rørene er nemme at arbejde med, lette og bøjelige – og skal blot svejses sammen for at vandledningen bliver tæt. Plastrørene beskadiges heller ikke så let, når jorden sætter sig. Rørene er helt glatte indvendig, så vandets indhold af kalk, jern og mangan har sværere ved at sætte sig fast og danne belægninger.

Løbende overvågning af vandforbruget

Vi holder løbende øje med, hvor meget vand der løber igennem vandledningsnettet. Ved at overvåge vandforbruget kan vi nemlig tilpasse vandforsyningen præcist til behovet og ovenikøbet opdage ændringer i forbruget, der kan være tegn på utætheder.

Lækagesøgning (søgning efter utætheder) og overvågning af vandforbruget er et vigtigt grundlag for den måde, vi planlægger vores renoveringsarbejde på. Vi har opdelt ledningsnettet i mindre afgrænsede områder, såkaldte "kvarterzoner." Ved de enkelte kvarterer har vi placeret kvarterbrønde med udstyr, der gør det muligt at overvåge vandforbruget i kvarteret. Ved at opdele nettet i mindre "bidder" kan vi mere systematisk overvåge det enkelte kvarters forbrug og præcisere søgningen efter utætheder.

At grave eller ikke at grave...
Når vandledningerne skal udskiftes, foregår det oftest ved at grave dem op. Det er dog en ret dyr løsning, som ovenikøbet kan give gener for både beboere, handlende og trafik i byerne. Derfor arbejder vi i stigende grad med opgravningsfrie metoder som fx rørsprængning og styret boring, hvor rørene kan skiftes uden at skulle graves op.

Ved rørsprængning bruger man et sprængningshoved til at knuse den ledning, der skal udskiftes. Bag på sprængningshovedet sidder så den nye ledning, som langsomt trækkes gennem jorden, i takt med at den gamle ledning bliver sprængt i stykker.

Ved styret boring sender man et fjernstyret borehoved gennem jorden for at bore hul til ledningen. Via en sender i borehovedet kan man hele tiden fra jordoverfladen holde øje med og styre, hvordan det underjordiske borehoved bevæger sig fremad.