Spring til indhold

Udskiftning af vandrør

Stregtegning af rør

Hvilken betydning har det for dig som kunde, når vi udskifter vandrørene i dit område. Det kan du læse mere om her.

Midlertidige afbrydelser af vandet

Når vi udskifter rørene i et område, er det i perioder nødvendigt at lukke for vandet. Disse varsles på forhånd via opslag, løbesedler eller vores SMS-service.

Inden vi sætter vandledningen i drift igen, skyller vi den grundigt igennem. Vandet kan dog alligevel have et lidt grumset udseende, når du åbner for vandhanen, efter at der har været lukket for vandet. Men selv om vandet ser urent ud, er det ikke sundhedsfarligt – og det får hurtigt sit normale udseende igen.

Omkostninger - vores og dine

Udskiftningen af de offentlige vandrør kommer ikke til at koste dig ekstra. Vi har taget højde for udgifterne i vores budgetter, og udskiftningen tjener hurtigt sig selv ind, fordi der med de nye rør vil være mindre vandtab og færre reparationer. 

Hvis du har taget imod tilbuddet om at få udskiftet din private stikledning i forbindelse med vores arbejde, skal du selv betale for VVS-arbejdet i den forbindelse. Vi leverer gratis rørmateriale og et kontant tilskud. Detaljerne for tilbuddet fremgår af et brev, som du vil modtage forud for vores arbejde med at udskifte vandrør i dit område.

Puslespillet under jorden

Ledningsnettet under jorden er et kompliceret puslespil med mange brikker, som skal passe sammen. Når vi er nødt til at grave i gaden, koordinerer vi altid arbejdet med de øvrige forsyningsselskaber, så vi så vidt muligt kan slå flere fluer med ét smæk og måske nøjes med at grave én gang. Det er dog ikke altid muligt at udføre flere opgaver i samme opgravning. Kabler og rør skal nemlig ligge med en vis afstand og i forskellig dybde, så de ikke generer hinanden.

Vi begrænser opgravningen 

Når vandrør skal udskiftes, forsøger vi altid at udføre arbejdet med metoder, der kræver mindst mulig opgravning for at minimere generne for beboere og trafik. Med metoden rørsprængning graver vi kun huller ved ventiler og stophaner. Herfra trækker vi et skærehoved gennem vandledningen, der knuser den gamle vandledning og samtidig trækker den nye ledning med på plads.

Reetablering af vej og fortov

Generelt gælder det, at fortove og veje er vejmyndighedernes område, og derfor genetablerer vi kun fortov og vej på de enkelte steder, hvor vi har gravet det op – i samme stand som før. Du kan altså ikke forvente et helt nyrenoveret fortov, når vi har været på besøg.

Hvis nogle fliser og klinker knækker under arbejdet, udskifter vi dem. De kan derfor i en periode have en lysere farve end resten af fortovet, indtil de er blevet slidt.