Spring til indhold

Gamle rørtyper

Stregtegning af driftsforstyrrelser

Forskellige gamle rørtyper giver forskellige problemer, når de begynder at trænge til udskiftning. Herunder kan du læse mere om de problemer, der typisk opstår ved de gamle rørtyper og som er grunden til at vi løbende udskifter disse til nye elastiske plastrør, der er fremstillet af miljøvenlig polyethylen - såkaldte PE-rør.

Typiske problemer med støbejernsrør

Rør af støbejern er udsat for tæring, som giver utætheder og dermed vandspild og manglende tryk på vandet. Støbejernsrør er ujævne indvendig, så kalk, jern og mangan i vandet kan sætte sig fast. Efterhånden som belægningen bliver tykkere, bliver der mindre plads til vandet at løbe i. Med mellemrum går dele af belægningen løs og kommer ud af vandhanen som rødbrunt eller sort vand. Det er ikke sundhedsfarligt men naturligvis ubehageligt at opleve.

Typiske problemer med eternitrør 

Rør af eternit knækker let i forbindelse med opgravninger og bevægelser i jorden. Derfor er eternitrør ekstra sårbare, hvis de ligger i områder med meget trafik.
Rørene kan desuden smuldre og blive utætte, specielt hvis de ligger i sur jord, som opløser cementen i røret.

Typiske problemer med PVC-rør

De tidligste PVC-rør på den offentlige del af ledningsnettet er ofte meget tynde og er derfor sårbare over for tryk ved bevægelser og sætninger i jorden. På disse rør ses af og til utætte samlinger. Desuden er der sårbare punkter ved stikledninger, hvor der er anvendt anboringsbøjler af aluminium, stophaner af metal og plastnipler ved samlinger af plastrør i skel. Disse materialer tærer og revner med alderen.

Den private del af stikledningen, som også typisk er et tyndt sort plastrør, er sårbar overfor grovkornet jord. Her opleves ofte utætte samlinger. Gennemføringen til husets sokkel er et galvaniseret rør. Dette rør er uden for huset tilsluttet et plastrør med plastnippel og spændebånd, der ofte er udsat for tæring. Der kan også være samlinger andre steder på røret, som kan give anledning til utætheder.