Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Grundvand

Stregtegning af dråbe

Godt 99 % af det vand, vi drikker i Danmark, er grundvand, som vi henter op fra undergrunden via dybe boringer.

Når det regner eller sner, siver vandet fra overfladen ned i jorden gennem de mange lag af sand, grus, ler og kalk, hvor det ophobes som grundvand. Hvor hurtigt det sker, varierer meget fra sted til sted, fordi hastigheden afhænger af undergrundens sammensætning. For eksempel har vandet meget svært ved at trænge igennem ler, mens det til gengæld siver hurtigt gennem sand.

I Odense er grundvandet gennemsnitligt cirka 30-40 år om at nå ned gennem jorden. Andre steder i verden kan det tage helt op til 10.000 år.

Undergrunden er ikke tæt. Den består af en hel masse mikroskopiske korn af sand og ler. Mellem alle disse små korn er der hulrum, fordi de har forskellig form og størrelse. Det er i disse bittesmå hulrum, som vandet kan bevæge sig i og hobe sig op i. På den måde minder undergrunden lidt om en badesvamp, der kan blive fyldt med vand - grundvand.

I fare for at blive forurenet

Det er ikke kun vand, der siver ned gennem jorden - det gør stoffer som sprøjtemidler, benzinrester og gødning også, når vi bruger dem på jorden. Det betyder, at grundvandet er i stor fare for at blive forurenet. I VandCenter Syds område er det især pesticider (fra sprøjtemidler) og chlorerede opløsningsmidler (fra gamle renserier og industri), der truer grundvandet. Derfor er det afgørende at beskytte grundvandet, hvis vi også vil kunne drikke rent vand fra hanen i fremtiden.

Behovet for grundvandsbeskyttelse blev tydeligt, da VandCenter Syd og flere andre vandværker i landet gjorde fund af pesticidresten desphenyl-chloridazon i august 2017.

Samtidig ønsker vi at være bæredygtige i vores indvinding. En bæredygtig indvindingsstrategi er en kompleks opgave, der skal tage hensyn til både lovkrav, vandmiljø og forureningsproblematikker på samme tid.

  • Læs mere om bæredygtig indvindingsstrategi 
  • Sådan beskytter vi grundvandet

    I VandCenter Syd beskytter vi bl.a. jorden mod forurening ved at plante nye store skove.


    Som privatperson kan du selv beskytte grundvandet ved fx at undgå sprøjtemidler i din have.