Spring til indhold

Vi planter skov

Stregtegning af blad

I 2014 fik Odense en ny, stor skov: Elmelund Skov. Endnu kan det måske være svært at se skoven for blomster og græsser - men allerede om få år vil de hundredtusindvis af små, nye træer have vokset sig store nok til, at man vil kunne fornemme skovens dybe, stille ro. Og allerede nu byder skoven på masser af grønne oplevelser - samtidig med at den beskytter det vigtige grundvand under jorden.

Med sine 360 hektarer er Elmelund Skov Odenses største skov. Den nye skov skal være med til at beskytte den vigtige grundvandsressource i området.
Under de bølgende bakker i og omkring Elmelund ligger nemlig det grundvandsmagasin, hvorfra der i fremtiden vil blive indvundet op til 3 mio. m3 grundvand om året. Det svarer til en tredjedel af drikkevandsforsyningen til borgerne i Odense.


Den bedste måde at beskytte en så vigtig ressource på, er ved at plante skov; hermed sikres grundvandet i området til tid og evighed.
Derfor er skovrejsning også et helt centralt element i VandCenter Syds grundvandsbeskyttelsesstrategi.

Plan for Elmelund Skov
Forud for selve skovrejsningen har ligget en lang plan- og borgerinddragelsesproces, hvor alle interesserede borgere og organisationer har haft mulighed for at bidrage med deres ønsker til den nye skov. Processen resulterede i juni 2013 i en overordnet plan for hele Elmelund Skov, der bl.a. udpeger, hvor stierne skal ligge, samt hvilke naturtyper skoven og hvilke rekreative muligheder skoven skal rumme.

Du kan se flere detaljer for skoven og følge nyt om Elmelund Skov  på Odense Kommunes hjemmeside og på Naturstyrelsens hjemmeside.

Du kan også følge Elmelund Skov på skovens facebook-side


Samarbejde bag skovrejsning
Den nye skov bliver rejst på tidligere landbrugsjord i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Odense Kommune og VandCenter Syd, der har indgået en samarbejdsaftale om at rejse skov i områder med særligt vigtige grundvandsressourcer.

Skovrejsningsprojektet i Elmelund finansieres i fællesskab af VandCenter Syd (med ca. 67 mio. kr.), Naturstyrelsen (med ca. 27. mio. kr.) og Odense Kommune (med ca. 13 mio. kr.). VandCenter Syd har været drivkraft i erhvervelsen af jorden, som Naturstyrelsen nu ejer 2/3 af og Odense Kommune 1/3 af.

Elmelund i TV
TV2Fyn var med, da VandCenter Syd i februar 2012 overdrog 192 hektar jord i Elmelund til Naturstyrelsen. 

Og TV2Fyn var også med, da skoven blev indviet d. 25. maj 2014 på Elmelund Skovdag. Se TV2Fyns indslag om skovdagen her.

Også TV-Korup dækkede hele indvielsen af den nye skov d. 25. maj 2014. Du kan se TV-Korups dækning af Elmelund Skovdag her.